Metsä

Tältä näyttää Venäjän metsätalous – katso video!

Metsä 24.08.2016

MT vieraili mäntymetsissä Venäjän Kostamuksessa, josta myös Löyly-saunan puut ovat peräisin.


Sanne Katainen
Pin Arctic toivoo Äänekosken biotuotetehtaan ja suunnitellun Kuopion Finnpulpin imevän venäläistä kuitupuuta ja haketta tulevina vuosina.

Suomalainen yhtiö Pin Arctic, joka välittää sahatavaraa Kostamuksen sahalta Suomeen, on vuokrannut valtiolta metsiä käyttöönsä lähes 300 000 hehtaaria. Kostamus sijaitsee Kuhmon korkeudella runsaat 30 kilometriä Suomen rajalta.

Venäjällä suurin osa metsistä on vanhaa, yli 150-vuotiasta, metsää. Harvennusmetsien määrä Venäjällä on kasvussa.

Pin Arctic pyrkii lisäämään harvennushakkuiden ja taimikonhoitojen määriä tulevaisuudessa.

Yhtiö osti Ikea Industryn entisen Swedwood-sahan kaksi vuotta sitten.

Sahan tavoite on nostaa kapasiteetti 220 000 kuutiometristä yli 300 000 kuutiometriin tukkia vuodessa. Tällöin valmista sahatavaraa tulisi noin 160 000 kuutiometriä.

Sahalla työskennellään 12 tunnin vuoroissa työntekijöiden omasta tahdosta.

Lue myös:

Löyly-saunan puut hakattiin 150-vuotiaista metsistä

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT