Metsä

Tänä vuonna enemmän poikkeuslupia karhun metsästykseen

Metsä 12.07.2017

Tulevalla metsästyskaudella saa kaataa yhteensä 255 karhua. Karhukannat ovat runsastuneet viime vuodesta.


Markku Vuorikari
Karhukannat ovat kasvussa, ja myös poikkeuskaatolupia myönnettiin viime vuotta enemmän.

Riistakeskus on myöntänyt yhteensä 170 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen elokuussa alkavalle metsästyskaudelle. Lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 85 karhua.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti alkavalle metsästysvuodelle 255 karhun kaatokiintiön, mikä on 72 eläintä suurempi kuin vuotta aiemmin. Lupamäärä kasvoi erityisesti Pohjois-Karjalassa, mutta myös Etelä- ja Pohjois-Savossa lupamäärät ovat edellisvuosia suuremmat.

Poikkeuslupia on myönnetty eniten karhukannaltaan tiheimmille alueille. Itäisimmässä Suomessa lupien kohdentamisessa on huomioitu myös karhujen vaikutus hirvikantaan. Kainuussa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla poikkeuslupia on suunnattu metsäpeura-alueille. Kannanhoidollisia lupia on tänä vuonna myönnetty myös alueille, joissa karhujen aiheuttamat mehiläispesävahingot ovat olleet kasvussa.

Suomen riistakeskus ja Luonnonvarakeskus laativat viime vuonna luonnoksen uudeksi Suomen karhukannan hoitosuunnitelmaksi. Luonnos on ollut lausuntokierroksella kesäkuussa ja sitä viimeistellään parhaillaan maa- ja metsätalousministeriössä. Siinä huomioitiin jo ennakoivasti uuden karhukannan hoitosuunnitelman linjauksia.

Luonnonvarakeskus arvioi Suomen karhukannan runsastuneen edellisvuoteen verrattuna. Kasvua on tapahtunut erityisesti itäisessä Suomessa. Metsissä liikkuu arvion mukaan noin 1700 yli vuoden ikäistä karhua. Lisäksi on tänä vuonna syntyneet pennut.

Viime metsästyskaudella kaadettiin 179 karhua.

EDIT: 13.7. klo 12.05 Jutussa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että karhun metsästys alkaisi tulevana lauantaina.

Aiheeseen liittyvät artikkelit