Metsä

Tiilikainen kannustaa kestävään rakentamiseen

Metsä 02.03.2017

"Nyt on aika tavoitella puulle vahvempaa asemaa myös kaupunkirakentamisessa."


Markku Vuorikari
Kimmo Tiilikaisen muistuttaa kuntia uudesta hankintalaista, jonka mukaan rakennushankkeita on mahdollista perustella myös ympäristötekijöillä.

Asunto- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) kannustaa kuntia ekologiseen ja kestävään rakentamiseen. Kunnat ovat merkittäviä rakentajia ja rakentamisen palveluiden tilaajia.

Kunnat käyttävät vuosittain rakennusten ja alueiden kunnossapitoon sekä rakentamispalveluihin noin 1,2 miljardia euroa. Rakennusmateriaaleja ostetaan noin 144 miljoonalla eurolla.

Tiilikainen katsoo, että kunnilla on suuri mahdollisuus olla edistämässä ilmastotavoitteiden toteuttamista tarttumalla uuden hankintalain avaamiin mahdollisuuksiin. Uuden hankintalain mukaan rakennushankkeita on mahdollista perustella myös ympäristötekijöillä kuten puurakentamisen uusiutuvuudella ja vähähiilisyydellä.

"Puu tullut viime aikoina vahvasti kuntien päiväkoti- ja koulurakentamiseen sen myönteisten sisäilma- ja terveysvaikutusten vuoksi. Me tarvitsemme terveitä julkisia rakennuksia kaikille ja kun puurakentaminen kykenee sellaisia tutkitusti tuottamaan, siihen mahdollisuuteen on tartuttava."

Tiilikaisen mukaan rakennusten kosteusongelmien vaivaamassa maassa on voitava turvata rakentamisen kuivaketju ja panostaa laadullisiin tekijöihin. - Julkinen sektori toimii myös markkinoiden veturina. Mitä enemmän kunnat rakentavat asuntoja, toimitiloja, päiväkoteja ja kouluja puusta, sitä enemmän se luo kysyntää myös yksityisessä rakentamisen markkinassa.

"Nyt on aika tavoitella puun vahvempaa asemaa myös kaupunkirakentamisessa. Vihreä, ekologinen rakentaminen kiinnostaa päättäjien lisäksi myös investoijia ja rahoittajia, jotka ovat tuomassa markkinoille vihreän rakentamisen rahoitusmalleja."

Tiilikainen tunnistaa Suomen kunnissa olevan halua rakentaa ekologisesti ja kestävästi.

"Jotta tahtotila konkretisoituu todellisiksi hankkeiksi, tarvitaan tietoa sekä hankintalain että puutuoteteollisuuden tarjoamista mahdollisuuksista edistää vähähiilistä rakentamista Suomessa."

Puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja Matti Mikkola uskoo uuden hankintalain lisäävän kuntapäättäjien kiinnostusta vihreään, ekologisesti kestävään puurakentamiseen.

"Hankintalaki tuo rakentamiseen ja julkisiin hankintoihin ympäristövaikutusarvioinnin ja rakennuksen elinkaarikustannukset sekä niiden laskentaan tarkoitetut työkalut ja palvelut. Kunnan rooli tilaajana ja rakentamisen materiaalin valinnassa vahvistuu uuden hankintalain myötä."

Mikkola muistuttaa, että kunnat voivat konkreettisesti hyötyä vihreän rakentamisen edistämisestä, kun kuntien välinen kilpailu asukkaista ja yrityksistä kasvaa koko ajan.

"Olennaista tässä kilpailussa menestymisessä on vetovoimaisen kuntaimagon aikaansaaminen, missä asukkaiden arvostama ekologinen ja kestävä rakentaminen on merkittävässä asemassa. Puurakentaminen tukee näitä tavoitteita."

Puurakentaminen on tehnyt viime aikoina merkittävän läpimurron esimerkiksi kuntien koulurakentamisessa. Varsinkin kouluissa ja päiväkodeissa arvostetaan puurakennuksen terveellisyyttä ja hyvää sisäilmaa. "Ekologisten seikkojen lisäksi myös puurakentamisen myönteiset vaikutukset aluetalouteen ovat lisänneet kunnissa ilmenevää vahvaa tahtotilaa puurakentamiseen", sanoo Mikkola.

Aiheesta lisää Puutuoteteollisuuden "Terve kunta rakentuu puulle" -kampanjassa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit