Metsä

Heikkotuottoinen suo voi olla ilmastopäästöjen lähde: "Karuilla rämeillä ei kannata tehdä mitään"

MT Plus Metsä 21.03.2018

Noin viidennes metsäojitetusta suoalasta on todettu metsätalouskäyttöön soveltumattomaksi heikon puuntuotoskyvyn vuoksi.

Pekka Fali
Karuilla rämeillä puuston kasvu on hidasta, mutta kasvu sitoo hiiltä kuitenkin enemmän kuin turpeen hajoamisesta vapautuu. Rehevissä suometsissä hajoaminen voi olla voimakkaampaa kuin hiilensidonta.

"Heikkotuottoiset suot ovat taloudellisesti ja ympäristöllisesti pattitilanteessa. Kasvihuonekaasupäästöt jatkuvat, mutta metsä ei tuota taloudellisesti", professori Anne Tolvanen Luonnonvarakeskus Lukesta totesi viikko sitten Oulussa.

Kun kuivatuksen myötä turve hajoaa, maaperä päästää ilmaan hiilidioksidia.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT