Metsä

Metsänomistaja: Nämä asiat ratkaisevat, mitä sinulta vaaditaan metsäpalon sammutuksen jälkeen

MT Plus Metsä 11.08.2018

Jos kohteen omistajaa ei tavoiteta tai tämä ei huolehdi jälkiraivauksesta ja -vartioinnista, pelastusviranomaisella on oikeus teettää välttämättömät toimet omistajan kustannuksella.

Pasi Leino
Metsänomistajia kohdellaan metsäpalon jälkiraivauksen osalta samalla tavalla riippumatta siitä, missä metsänomistaja asuu. Kuva on Pyhärannan heinäkuisen palon jälkisammutuksesta.

MT kertoi aiemmin, että metsänomistaja on vastuussa metsäpalon jälkiraivauksesta ja -vartioinnista sen jälkeen, kun pelastuslaitoksen toimenpiteitä ei enää vaadita.

Pelastuslain mukaan silloin, jos kohteen omistajaa ei tavoiteta tai tämä ei huolehdi jälkiraivauksen ja -vartioinnin suorittamisesta, pelastusviranomaisella on oikeus teettää välttämättömät toimet omistajan kustannuksella.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT