Metsä

Suometsätalouskin auttaa ilmastoa – mutta ei aina

MT Plus Metsä 29.08.2018 Lapua

Suometsätalouden ilmastovaikutus vaihtelee tutkimusten mukaan paljon kasvupaikan perusteella.

Johannes Tervo
Tapio Oy:n vesiensuojelun asiantuntijan Samuli Joensuun mielestä suometsän vesitalousratkaisuissa pitää miettiä laajoja kokonaisuuksia.

Suomen metsien puustoon sitoutuneesta hiilinielusta 47 prosenttia on Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan suometsissä. Sen vuoksi suometsien tuleva kasvu ja hakkuut ovat tärkeässä asemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Helppoa reseptiä ilmastoviisaaseen suometsätalouteen ei kuitenkaan löytynyt, kun metsänomistajista koostuva MTK:n metsäjohtokunta retkeili Etelä-Pohjanmaan Lapualla suometsäkohteilla viime viikolla.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT