Metsä

Ruotsin palot haittasivat ennätyksellistä metsien lannoituskesää Suomessa

MT Plus Metsä 14.09.2018
Ecolan
Metsänlannoitusten pinta-alan arvioidaan nousevan tänä vuonna noin 70 000 hehtaariin. Siitä selvästi yli puolet tehdään lentolevityksinä helikoptereilla.