Metsä

EU:ssa suunnitteilla kriteerejä, jotka tekisivät metsätaloudesta kestämättömän rahoituskohteen – Uusi "lulucf-vääntö" näköpiirissä

MT Plus Metsä 02.12.2018 Bryssel

EU haluaa lisätä rahoitusta kestäviin sijoituskohteisiin. Suomen metsäala pitää outona, että metsä­talouden kestävyydelle tehtäisiin kriteeristöä.

Johannes Tervo, Markku Pulkkinen, Markku Vuorikari
Suomelle on tärkeää, että metsätalous nähdään kestävänä rahoitus- ja sijoituskohteena. Toimialan kestävyysmittareiden pitäisikin perustua kansalliseen lainsäädäntöön.

Euroopan parlamentin ympäristö- ja raha-asioiden valiokuntien mietintö antaisi Euroopan komissiolle oikeuden luokitella taloudellista toimintaa sen kestävyyden perusteella.

Keväällä julkaistussa Euroopan komission kestävän rahoituksen asetusesityksessä komissio haluaa luoda vertailukelpoiset mittarit sille, millainen taloudellinen toiminta on kestävää.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT