Metsä

Haavan seuralaiset lisäävät metsän monimuotoisuutta

MT Plus Metsä 09.02.2019

Avohakkuukielto ei parantaisi haavan seuralaislajien asemaa.

Terhi Pape-Mustonen
Haavan kuorella kasvaa usein kaunista haavankeltajäkälää.

Metsälakia uudistettiin 1997 niin, että metsänomistajilta edellytettiin myös ekologisten näkökohtien huomioon ottamista. Enää ei riittänyt, että puun tuotanto oli taattu.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT