Metsä

Tornatorin Sunabacka toivoo tukkipuulle enemmän käyttöä

Metsä 19.05.2017

Tornatorin toimitusjohtajan mielestä metsien kasvun lisäyksessä on edelleen paljon mahdollisuuksia.


Sanne Katainen
Sixten Sunabacka siirtyi työ- ja elinkeinoministeriöstä Tornatorin johtoon vuonna 2015.

Metsätalouteen erikoistuneen Tornatorin toimitusjohtaja Sixten Sunabacka on huolissaan, että Suomessa kuitupuuhun tehdyt investoinnit jättävät ison loven tukin käytölle.

"Nyt investoidaan paljon kuitupuun käytön lisäykseen, mutta vähän tukin lisäykseen. Siinä on syntymässä epätasapaino, jos ei samalla panosteta puun mekaaniseen jalostukseen", hän uskoo.

Sunabackan mukaan vaarana on, ettei tukkipuulle tulevaisuudessa löydy tarpeeksi kysyntää, vaikka Suomen metsät ovat järeytyneet ja tukkia tulee hakkuukypsäksi aiempaa enemmän.

"Uusien alueellisten metsäohjelmien mukaan tukin hakkuumahdollisuudet lisääntyvät Itä-Suomessa yli kolmella miljoonalla kuutiometrillä vuodessa, kun kuitupuun hakkuut lisääntyvät ainoastaan hieman yli miljoonalla kuutiometrillä."

Tukille täytyisi Sunabackan mukaan luoda lisää käyttöä investoimalla esimerkiksi vanerin sekä sahatavaran tekoon ja jalostuksen.

"Tällaisesta investoinnista hyvänä esimerkkinä on Stora Enson Varkauden uusi lvl-tehdas."

Myös puurakentamista hän pitää hyvänä vaihtoehtona.

"Se ei yksistään ratkaise epäsuhtaa, mutta lisää karkeasti arvioiden tukkipuun jalostusastetta kymmenkertaisesti verrattuna perinteiseen sahatavaraan."

Tornatorin hakkuumäärät omissa metsissään kasvoivat viime vuonna kolmeen miljoonaan kuutiometriin ja kuluvana vuonna niitä lisätään edelleen.

Sunabackan mielestä Suomen metsien kasvupotentiaalia voitaisiin hyödyntää entistäkin tehokkaammin. Metsien kasvun lisäystä, joka palvelee investointeja, ei vielä ole pystytty käyttämään sen vaatimalla tavalla.

"Kasvua voidaan saada metsiin lisää käyttämällä jalostettuja taimia ja lannoittamalla."

"Metsät ovat jo nyt tehokkaassa käytössä, mutta lannoituksilla pystytään lisäämään puuntuotantoa", Sunabacka sanoo.

Puun kysynnän kasvu näkyy Suomen lisäksi Virossa. Viime vuonna Tornatorin liikevaihto etelänaapurissa kasvoi 60 prosenttia. Romaniassa yrityksen liikevaihto on noussut yli puolella ja liikevoitto nelinkertaistunut neljässä vuodessa.

Tornator on Viron suurin yksityinen metsänomistaja.

Tukki jää paikallisille toimijoille, kun taas kuitupuu tulee Suomeen Stora Enson ja Metsä Groupin tehtaille. Yritys on sertifioinut metsänsä sekä kotimaassa että Virossa PEFC ja FSC-sertifikaateilla. Romaniassa Tornatorilla on FSC-sertifikaatti.

"Tuplasertifikaatit ovat kilpailuvalttimme, jolla vastata markkinoiden kysyntään ja osoittaa kestävää metsätaloutta", Sunabacka sanoo.

Lähes 10 prosenttia Tornatorin liikevaihdosta tulee tällä hetkellä muusta kuin puunmyynneistä. Uusi aluevaltaus on yhteistyö Tohmajärveläisen mahlan jalostajan Nordic Koivun kanssa.

Sunabackan mukaan jo tänä keväänä koivunmahlaa kerätään yhtiön mailta useampi tuhat litraa päivässä.

"Uskon, että tulevaisuudessa voimme saada myös palveluista ja luonnontuotteista lisätuloja."

Aiheeseen liittyvät artikkelit