Metsä

Tutkimus: Korkeat hakkuutavoitteet johtavat alhaisempaan luonnon monimuotoisuuteen

Metsä 14.10.2016

Tutkimuksen mukaan mikään yksittäinen metsien käsittelytapa ei pysty saavuttamaan korkeinta mahdollista puuntuotannon, hiilivaraston ja monimuotoisuuden määrää.


Jaana Kankaanpää
Voimakkaat hakkuut ovat ristiriidassa muiden metsästä saatavien hyötyjen ja metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kanssa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan voimakkaat hakkuut ovat ristiriidassa muiden metsästä saatavien hyötyjen ja metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kanssa.

Tarkastelemalla metsien kehitystä pitkälle tulevaisuuteen tutkijat paljastivat, että, jos hakkuutavoitteet ovat hyvin korkeat, ei samaan aikaan ole mahdollista saavuttaa korkeaa tasoa luonnon monimuotoisuudessa tai ympäristöhyödyissä, kuten ilmaston muutoksen hillinnässä metsään sidotun hiilen avulla.

Jos kuitenkin maksimaalisesta metsien tuottotavoitteesta ollaan valmiita luopumaan edes hieman, voidaan tutkijoiden mukaan maisematason monitavoitteisuutta, erityisesti eri lajien elinympäristöjen saatavuutta, edistää huomattavasti.

"Metsien tavanomaiselle käsittelylle vaihtoehtoiset käsittelytavat kuten harvennushakkuista luopuminen, pidennetyt metsien uudistushakkuuvälit ja myös metsien laajempi jättäminen taloustoimien ulkopuolelle ovat tarpeellisia ja tehokkaimpia keinoja turvata metsäluonnon monimuotoisuus ja muut metsien tarjoamat hyödyt, sanoo tutkijatohtori María Triviño, tohtoritutkija Jyväskylän yliopistosta tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan mikään yksittäinen metsien käsittelytapa ei pysty saavuttamaan korkeinta mahdollista puuntuotannon, hiilivaraston ja monimuotoisuuden määrää yhdessä tai erikseen, vaan maisematason tavoitteeseen pääsy ja tavoitteiden välisten ristiriitojen tehokas sovittelu edellyttävät aina yhdistelmää monista metsänkäsittelytavoista.

"Keskeinen johtopäätöksemme on, että ristiriitoja tehokkaan puuntuotannon ja muiden tavoitteiden välillä voidaan vähentää monipuolistamalla metsien käsittelytapoja. Meidän tulee myös luopua puuntuotannon maksimoinnoin tavoitteesta, mikäli haluamme turvata metsien monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelut, professori Mönkkönen sanoo tiedotteessa.

Jyväskylän yliopiston professorin Mikko Mönkkösen johtamaa tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia ja Koneen säätiö. Tutkimushankkeen tavoitteena on paljastaa konflikteja ja synergioita eri ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden välillä talousmetsissä.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT