Metsä

Tutkimus: Säästöpuiden antama apu monimuotoisuudelle jää lyhytaikaiseksi

Metsä 11.08.2016

Säästöpuut osoittautuivat hyödyllisiksi, mutta pitkäaikaisia vaikutuksia saataisiin jättämällä nykyistä enemmän säästöpuita.


Kari Salonen
Säästöpuut edistävät lajiston monimuotoisuutta. Kuvan kohteessa vaikutusta on vielä tehostettu kulotuksella.

Kestävän metsänhoidon tasoa ja metsien sekä lajiston monimuotoisuuden suojelua voidaan parantaa säästöpuiden ja kulotuksen avulla, todetaan tuoreessa väitöstutkimuksessa.

Tutkimuksen perusteella avohakkuualoille jätetyt säästöpuut lisäsivät etenkin lahopuusta riippuvaisten lajien määrää. Vaikutus oli kuitenkin melko lyhytaikainen: kymmenen vuotta hakkuiden jälkeen säästöpuiden vaikutus ei enää näkynyt kovakuoriaislajistossa.

Vastaavasti jos säästöpuita ei jätetty, hakkuut heikensivät lajiston elinmahdollisuuksia. Lajisto ei kyennyt palautumaan avohakkuun jälkeen, ja ainakin vielä kymmenen vuotta hakkuun jälkeen muutokset lajistossa olivat selviä.

Tutkimuksessa arvioidaan, että nykyisin metsiin jätettävä säästöpuiden määrä on liian alhainen, jotta monimuotoisuus säilyisi myös pidemmällä aikavälillä.

Myös kulotuksen vaikutuksia selvitettiin. Kulotus osoittautui hyväksi tavaksi varjella harvinaisia tai uhanalaisia lajeja.

Tutkimuksessa selvisi myös se, etteivät säästöpuuston jättäminen tai kulotus lisänneet ytimennävertäjätuhoja ympäröivissä metsissä sen enempää kuin tavanomainen avohakkuu. Tässä vertailussa oli mukana myös kohteita, joille oli jätetty tavanomaista enemmän – 50 kuutiota hehtaarille – säästöpuita.

Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Osmo Heikkala väittelee aiheesta ensi viikon torstaina 18.8. Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT