Metsä

UPM:n Kajaanin sahan myynti päätökseen

Metsä 03.09.2012

UPM on saanut päätökseen Kajaanin sahan myynnin kuusamolaiselle Pölkky Oy:lle. Pölkky jatkaa sahaustoimintaa Kajaanissa.


Kaikki UPM:n Kajaanin sahan 83 työntekijää ovat siirtyneet vanhoina työntekijöinä Pölkyn palvelukseen. Sopimuksen mukaan kaupan arvoa ei julkisteta. UPM ilmoitti kaupasta kesäkuun lopussa.

Osana sahaliiketoiminnan strategian uudistamista UPM ilmoitti kesäkuussa myös päätöksestään sulkea Aureskosken ja Heinolan jalostetehtaat vuoden loppuun mennessä sekä siirtää yhteisiä myynnin ja hallinnon toimintoja Lahdesta Tampereelle sekä sahojen yhteyteen Suomessa.

Henkilöstövähennykset tehtailla koskevat yhteensä 97 henkilöä ja esikuntatoiminnoissa yhteensä 42 henkilöä Suomessa. UPM on käynnistänyt henkilöstön uudelleensijoittumista sekä työllistymistä tukevat toimenpiteet Aureskoskella, Heinolassa ja Lahdessa.

UPM:n sahaliiketoiminta Suomessa keskittyy yhtiön sellu- ja paperitehtaiden puunhankintaan perustuvaan sahaukseen ja jatkojalostukseen. UPM Timber jatkaa toimintaa sellu- ja paperitehtaiden läheisyydessä Pietarsaaressa, Porissa, Juupajoella ja Lappeenrannassa.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT