Metsä

Valtio käy kiinni julkisen rakentamisen hiilipäästöihin

Metsä 12.09.2017

Puu peittoaa betonin rakennusvaiheessa, mutta ero tasoittuu käytön aikana.


Kimmo Haimi
Puu sitoo hiiltä, joten sen päästöt rakentamisen aikana ovat pienet. Kuvassa Lohjan uusi koulu.

Valtio alkaa reivata julkista rakentamista vähäpäästöiseen suuntaan. Perustelu on selvä, sillä rakentaminen ja rakennukset vastaavat vajaata kolmannesta Suomen kasvihuonepäästöistä ja niihin kuluu puolet raaka-aineista.

"Rakentamisen ympäristöohjaus on keskittynyt energiatehokkuuden parantamiseen. Siinä onkin päästy lähes nollapäästöihin. Seuraavaksi tarkastelu siirtyy rakennuksen koko elinkaareen", totesi ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) Helsingissä tiistaina.

Tarjolla olevat uudet vähähiilisyyden kriteerit keskittyvät etenkin rakennuksen elinkaaren alku- ja loppupäähän. Rakennusmateriaalien valmistus aiheuttaa yli neljänneksen kerrostalon 50 vuoden elinkaaren aikaisista päästöistä. Rakentamisen, korjausten ja purun osuus on reilu kymmenes.

Tiilikaisen mukaan tavoitteena on, että vuonna 2025 julkista rakentamista ohjattaisiin elinkaaren aikaisille päästöille annettavalla hiilijalanjäljen rajalla. Rakentajien päätettäväksi jäisi, miten tavoitteeseen päästään.

"Betoniteollisuus on ollut nyreissään, koska hallitus on edistänyt puurakentamista. Betonirakentamisen osuus kerrostaloissa on kuitenkin edelleen 96 prosenttia ja puun 4, joten syytä huoleen ei pitäisi olla."

Elinkaaren päästölaskelmissa puu on pärjännyt valmistusvaiheen vähäpäästöisyydellä. Rakennusmateriaalina käytetty puu ei ole päästö vaan se sitoo hiiltä. Erot tasoittuvat rakennuksen käytön aikana.

Vähähiilisen julkisen rakentamisen hankintakriteerit suhtautuvat rakennusmateriaalivalintoihin neutraalisti. Pääasiaksi on nostettu tavoitteen täyttyminen.

Sen verran kantaa hankintakriteerit ottavat, että uusiutuvien tai kierrätettyjen materiaalien osuuden tulee olla vähintään 10 prosenttia. Sekään ei vaikea täyttää, eikä se suosi puuta, sillä mukaan lasketaan esimerkiksi betonimurske tai kierrätetty rauta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit