Metsä

Yli-ikäisen kuusikon seisottaminen on riskipeliä

Metsä 15.12.2014

Metsänomistajien ei kannata seisottaa yli-ikäisiä kuusikoita - varsinkaan suojelualueiden lähellä. Kirjanpainajat eivät rajalinjoja kunnioita, vaan niille kelpaavat myös talousmetsien heikkokuntoiset kuuset.


Kari Salonen

SIPOO (MT) Suojelualueilla rauhassa mellastavat kirjanpainajat ovat huolettaneet metsänomistajia jo pitkään. Tuhopesäkkeiden on pelätty levittävän kirjanpainajia myös talousmetsiin, joissa vastaavaa holtittomuutta ei sallita.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) vahvistaa, että leviämisvaara on olemassa. Toisaalta tuhot uhkaavat ikääntyvää kuusikkoa lähes yhtä lailla, vaikka lähellä ei olisi suojelualuetta.

Varttunut tutkija Juha Siitonen toteaa, että varman päälle pelaava metsänomistaja ei päästä kuusikkoa selvästi yli-ikäiseksi. ”Toisaalta osa tapauksista on sellaisia, että metsikköä ei haluta hakata esimerkiksi maisemasyistä.”

Myrskyt ja kuivuus lisäävät tuhoja

Kirjanpainajatuhot liittyvät yleensä myrskyihin. Niiden jäljiltä metsiin jää kirjanpainajien lisääntymiseen sopivia kaatuneita tai muuten heikentyneitä puita. Myös tuulituhojen seurauksena syntyneiden uusien aukkojen reunapuut ovat alttiita kirjanpainajien iskuille.

Tuhojen välttämiseksi myrskyjen kaatamat puut kannattaa korjata metsästä mahdollisimman nopeasti. Samaan tähtää metsätuholaki, joka kieltää kuorellisen puutavaran varastoinnin metsässä kesän ylitse.

Metsätuholain mukaan metsänomistaja on korvausvelvollinen, jos tuhohyönteiset leviävät hänen laiminlyöntinsä seurauksena naapurin metsään.

Poikkeuksen muodostavat suojelualueet, joilta tuhopuita ei korjata. Metsänomistajat ovat pelänneet niiden jäävän tuhopesäkkeiksi, joista hyönteiset leviävät naapurimetsiin. Seuraustuhojen korvaukset menevät valtion piikkiin.

”Tuollaisissa tapauksissa metsänomistajan pitää välittömästi ottaa yhteyttä metsäkeskukseen. Mahdolliset korvaukset maksaa ympäristöministeriö.”

Tuho levisi suojelualueelta

Metla on tutkinut metsäkeskuksen pyynnöstä kahta tapausta, joissa kirjanpainajien epäillään levinneen talousmetsään suojelualueelta. Toinen kohde sijaitsee Sipoon Rörstrandissa ja toinen Luumäellä.

Rörstrandissa kyse on suojelualueen lähellä sijainneesta vanhasta kuusikoista. Siitosen mukaan siellä tuhot eivät näytä liittyvän suojelualueeseen, sillä tuhot olivat alkaneet suojelualueella ja talousmetsässä samanaikaisesti.

”Todennäköisempää on, että tuhot käynnistyivät sekä suojelualueella että sen puustoltaan samanlaisissa lähimetsissä samoista syistä. Kesä 2010 oli kuuma ja kuiva, mikä stressasi vanhoja kuusia. Silloin kirjanpainajien kannat nousivat koko Etelä-Suomessa.”

Luumäellä kirjanpainajat iskivät ensin suojelualueen heikentyneisiin kuusiin. Ne levisivät sieltä läheiseen talousmetsään, jossa oli hoidettua kuusikkoa.

Miljoona kuutiota kuusia tuhoutunut

Kirjanpainaja on kuusten pahin tuholainen koko Euroopan laajuisesti. Esimerkiksi Ruotsissa kirjanpainajat tuhosivat 3,5 miljoonaa kuutiometriä kuusia vuoden 2005 Gudrun-myrskyn jälkeen.

Suomessa .kirjanpainajat saivat vuonna 2010 ensimmäisen kerran aikaiseksi kaksi sukupolvea saman kesän aikana.

”Kattavia arvioita tuhojen laajuudesta ei ole tehty, mutta kirjanpainaja on meilläkin tappanut vuoden 2010 jälkeen todennäköisesti yli miljoona mottia kuusia”, Siitonen arvioi.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT