Metsä

Älytön tuki? Puru ja kuori kasautuvat sahojen kentille, polttoon ohjautuu runkopuu

Sahateollisuus lakkauttaisi metsähakkeella tuotetun sähkön tukijärjestelmän.
Jaana Kankaanpää

Sahayhtiöiden mielestä metsähakkeella tuotetun sähkön tukijärjestelmä rankaisee sahoja epäreilulla tavalla.

Sahojen sivutuotteista, kuten purusta ja kuoresta, ei makseta sähköntuotannon tukea, jota metsähakkeesta taas maksetaan.

Irvokkaimmillaan kuori ja puru lahoavat käyttämättöminä sahojen pihoilla samaan aikaan, kun Venäjältä tuodaan neitseellisestä puusta tehtyä metsähaketta poltettavaksi tuen kannustamana. Maailmankauppajärjestö WTO:n säännöt ovat estäneet venäläishakkeen rajaamisen tuen ulkopuolelle.

Sahayhtiöt ovat aikaisemmin halunneet mukaan hakesähkön tuen piiriin, nyt ne romuttaisivat järjestelmän mieluummin kokonaan.

Helsingin Sanomat julkaisi maanantaina Versowoodin toimitusjohtajan Ville Kopran mielipidekirjoituksen aiheesta. Kopran mielestä tuen poistaminen loisi reilun, markkinaehtoisen kilpailutilanteen puun eri käyttömuotojen välille.

"On tosi ongelma sahoille, kun sivutuotteet eivät kelpaa mihinkään. Tavaraa alkaa kertyä kentille, tilanne enemmän kuin hirvittää", Kopra sanoo MT:lle.

Kopran mukaan sahurin tuloista viidesosa on kiinni sivutuotteista, joten purujen kaupaksi käyminen tai käymättömyys on taloudellisesti merkittävä asia.

Metsähaketta suosiva tukijärjestelmä ei toki ole ainoa syy puruvuoriin. Lauha talvi on vähentänyt energian tarvetta samaan aikaan kun sahojen tuotanto on kasvanut.

Sivutuotteille on kyllä muitakin osoitteita kuin polttolaitos, männyn kuorta esimerkiksi käytetään maanparannusaineena. Kopran mukaan menekkiä on kuitenkin vain rajallisesti muutaman kesäkuukauden ajan.

Uudetkaan sahanpurun käyttötavat, kuten etanoliksi jalostaminen, eivät auta akuuttiin tilanteeseen.

"Viiden vuoden aikaikkunassa tulee varmaan erilaisia uusia ratkaisuja, mutta tulevaisuuden maalailu ei auta nyt. Vielä on aika kyseenalaista, mitkä teknologiat lyövät läpi."

Kopra tunnustaa, että tuella on merkitystä myös metsänhoidon kannustimena, ja sen avulla on syrjäytetty fossiilisia polttoaineita sähköntuotannossa.

"Ymmärrän hyvin että se on metsänhoidon kannalta tärkeä tuki, mutta sahojen kannalta tämä ei ole kestävä tilanne. Tukiin pitäisi saada kaikkinensa pitkäjänteisyyttä, ymmärärän senkin. Päättäjien olisi hyvä pohtia näitä asioita pitkäjänteisesti, muuten se lamauttaa varmuuden, oli kyse minkälaisista yrittäjistä tahansa."

Lue myös:

Ville Kopra Helsingin Sanomissa: Metsähaketuki on vahingollinen sahoille

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hakkuita seurataan nyt myös satelliiteilla – Metsäkeskus toivoo kustannussäästöjä ja valvonnan tehostumista

Otson toimitusjohtaja: Iskmon ojitushanke ollut erittäin haastava

Otso Metsäpalvelut vastaa: Järven reunaan jätettiin suojavyöhyke, jossa ojia ei kunnosteta

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI