MT Metsä

Yksityistiet ovat elintärkeä osa huoltovarmuuttamme ‒ noin 90 prosenttia teollisuuden käyttämästä puusta lähtee jalostettavaksi niiden varsilta

Yksityistiet lisäävät kulkuväylinä myös suomalaisten sosiaalista yhdenvertaisuutta ja mahdollistavat sähkö- ja televerkkojen rakentamisen sekä huollon. Huoltovarmuus, poliisi, pelastustoimi sekä puolustusvoimat tarvitsevat yksityisteitä.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.