MT Metsä

Kurvinen lisäbudjetista: ”Maatalouden toimijoiden tukemisen lisäksi myös tukien käsittelyä vauhditetaan miljoonien eurojen panostuksilla”

Hallitus päätti panostuksista maatalouden huoltovarmuuteen ja vihreään siirtymään. 2,5 miljoonaa euroa käytetään yksityisteiden tiestön ja siltojen kuntokartoitukseen ja tiekuntien aktivointitoimenpiteisiin.
350 000 euroa kohdennetaan metsähakkeen saatavuutta edistävän neuvontakampanjan toteuttamiseen osana vihreän siirtymän kokonaisuutta.