Metsä

Vihreiden kansanedustaja Jenni Pitko haluaa tasa-arvoa metsiä koskevaan päätöksentekoon: "Tilanne on huolestuttava"

Kansanedustajan mielestä naisten ääni ei kuulu tarpeeksi metsiä koskevassa päätöksenteossa.
Petteri Kivimäki
Kansanedustajan mukaan naiset ovat myös kertoneet hänelle, että heitä ei aina oteta vakavasti, vaan jopa ohitetaan metsänhoidollisissa asioissa ja halutaan asioida miespuolisen perheenjäsenen kanssa, vaikka mies ei metsää omistaisikaan.

Vihreiden kansanedustaja Jenni Pitko haluaa tasa-arvoa metsiä koskevaan päätöksentekoon.

Pitkon mielestä naismetsänomistajien ääni ei kuulu tarpeeksi metsiä koskevassa päätöksenteossa. Hän huomauttaa, että jopa 45 prosenttia suomalaisista metsänomistajista on naisia, mutta vain joka neljäs metsätilan hoidosta vastaava on nainen.

“Tasa-arvonäkökulmasta tilanne on huolestuttava. Vaikka naiset omistavat metsää, he eivät läheskään aina ole mukana, kun metsään liittyviä päätöksiä tehdään. Syitä tähän ei tiedetä, mutta mielestäni olisi syytä selvittää", hän sanoo tiedotteessa.

Kansanedustajan mukaan naiset ovat myös kertoneet hänelle, että heitä ei aina oteta vakavasti, vaan jopa ohitetaan metsänhoidollisissa asioissa ja halutaan asioida miespuolisen perheenjäsenen kanssa, vaikka mies ei metsää omistaisikaan.

Vihreä kansanedustaja nostaa esiin myös sen, että tutkimusten mukaan naisten osallistuminen metsiä koskevaan päätöksentekoon voi edesauttaa kestävien metsänhoitotapojen käyttöönottoa.

“Naismetsänomistajilla on tutkitusti miesmetsänomistajia enemmän kiinnostusta suojella metsiä ja hoitaa niitä jatkuvan kasvatuksen menetelmällä. On huolestuttavaa, että käytännön metsänhoidossa naisomistajien arvot, tarpeet ja toiveet jäävät huomiotta. Näin ei saa olla”, Pitko linjaa.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI