Metsä

Metsähallitus lupaa helpotusta vuokranmaksuihin vaikeuksissa oleville yksityisille pienille ja keskisuurille yrityksille

Tehdyn linjauksen mukaisesti Metsähallitus antaa 100 prosentin vuokranalennuksen huhti- ja toukokuulta.
Sanne Katainen
Metsähallituksen vuokralaisina on matkailuyrittäjiä, ravintoloita, kahviloita ja vastaavia pk-yrityksiä, joiden toimintaan nyt vallitseva poikkeustilanne voi vaikuttaa merkittävästi.

Metsähallitus on tehnyt poikkeusjärjestelyjä yksityisten vuokralaistensa vuokranmaksuun ja haluaa näin helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta koronaviruksen aiheuttaman pandemian aikana, Metsähallitus kertoo tiedotteessa.

Metsähallitus myöntää tarvittaessa 100 prosentin vuokranalennuksen hankalassa tilanteessa oleville yksityisille pk-yrityksille.

Lisäksi Metsähallitus antaa asiakkailleen tarvittaessa maksuaikojen pidennyksiä tilanteen helpottamiseksi.

Poikkeusjärjestelyt vuokranmaksussa koskevat Metsähallituksen vuokralaisina olevia yksityisiä pk-yrityksiä, joiden tilanne on merkittävästi vaikeutunut koronapandemian aikana.

Tehdyn linjauksen mukaisesti Metsähallitus antaa 100 prosentin vuokranalennuksen huhti- ja toukokuulta. Alennus ja maksuaikojen pidennys edellyttää vuokralaisilta yhteydenottoa Metsähallitukseen ja perustelut alennukselle.

Metsähallituksen vuokralaisina on matkailuyrittäjiä, ravintoloita, kahviloita ja vastaavia pk-yrityksiä, joiden toimintaan nyt vallitseva poikkeustilanne voi vaikuttaa merkittävästi.

Pieni osa Metsähallituksen vuokralaisista on valtion ja muiden julkisyhteisöjen virastoja tai laitoksia, jotka saavat rahoituksensa tai pääosan siitä julkisista varoista. Näiden asiakkaiden osalta ei ole tehty muutoksia vuokranmaksuun, vaan niissä noudatetaan edelleen vuokrasopimuksissa sovittuja vuokranmaksun eräpäiviä. 

"Seuraamme koronapandemian kehitystä ja tarvittaessa ryhdymme uusiin toimenpiteisiin auttaaksemme vuokralaistemme toiminnan jatkumisen poikkeusolojen yli", todetaan Metsähallituksen tiedotteessa.

"Pyydämme yksityisiä vuokralaisiamme olemaan tarvittaessa sähköpostitse yhteydessä omaan yhteyshenkilöönsä Metsähallituksessa", tiedote neuvoo.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI