Metsä

Männylle odotetaan huippuhyvää siemenvuotta ensi keväälle

Kuusen siementä sataa tänä keväänä eteläiseen Suomeen.
Markku Vuorikari
Männylle odotetaan hyvää siemensatoa seuraavan vuoden keväälle.

Kuusen käpysato on runsas Etelä-Suomessa, ja jalostetun siemenen varastot ovat karttuneet. Männyn siemensato jää tänä vuonna heikoksi, mutta vuoden kuluttua sille ennustetaan huippusatoa koko maahan, Luonnonvarakeskus (Luke).

Männylle on ensi kesänä kehittymässä koko maahan erittäin paljon käpyjä, joiden siemenet varisevat maahan keväällä 2021. Siten luontaisen uudistamisen edellytykset ovat reilun vuoden kuluttua hyvät ainakin Etelä- ja Keski-Suomessa.

Myös Kainuussa ja Pohjois-Suomessa on mahdollisuus runsaaseen ja hyvälaatuiseen satoon, edellyttäen, että tuleva kasvukausi on riittävän lämmin siementen kypsymiselle.

"Uudistamishakkuita suunnittelevan metsänomistajan kannattaa hyödyntää männyn runsas siemensato. Tämä edellyttää, että siemenpuuhakkuu ja siihen liittyvä maanmuokkaus tehdään viimeistään ensi syksynä", kertoo tutkija Tatu Hokkanen Lukesta.

Tänä keväänä variseva männyn siemensato on Etelä- ja Keski-Suomessa heikohko ja Pohjois-Suomessa huono. Keväällä 2022 männyn siemensadon ennakoidaan olevan keskinkertainen tai sitä heikompi.

Kuusen käpyjä esiintyy erittäin runsaasti Vaasa-Kuopio-Joensuu-linjan eteläpuolella. Pohjoisemmaksi siirryttäessä satotaso heikentyy nopeasti, ja maan keski- ja varsinkin pohjoisosissa kuusen käpyjä esiintyy hyvin vähän.

Etelä-Suomen runsaan käpysadon ansiosta kuusen jalostetun siemenen varastot ovat saaneet mittavan täydennyksen, kun siemenviljelyksiltä on voitu syksyn aikana kerätä suuret määrät käpyjä.

Hyvä käpyvuosi tarjoaa merkittävän ravintolähteen useille siemeniä syöville eläimille, kuten oraville, käpytikoille ja käpylinnuille. Monissa käpylintujen pesissä poikaset ovat jo kuoriutuneet, ja pieni osa linnuista saattaa olla jopa lennossa.

Käpylinnut aloittavat pesinnän aikaisin kevättalvella, sillä kuusen siementen variseminen alkaa jo maaliskuussa.

Koivun kukinta jää tänä vuonna heikoksi. Taustalla ovat viime kesänä kukka-aiheiden muodostumisvaiheessa vallinneet viileät säät. Avoimilla ja lämpimillä paikoilla kasvavissa koivuissa, kuten pihakoivuissa, saattaa kuitenkin esiintyä runsaastikin norkkoja, jotka lisäävät paikallisesti siitepölyn määrää ilmassa.

Huhtikuussa koivun siitepölyä leviää maahamme kaukokulkeumana etelänpuoleisten ilmavirtausten mukana. Suomessa koivut aloittavat kukinnan tavallisesti huhti-toukokuun vaihteessa.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI