Metsä

Sellun kysyntä pehmopapereihin ja pakkauksiin kasvaa, tukin tarve sahoilla vähenee – Luken tutkijat arvioivat koronan vaikutuksia

Kemialliselle metsäteollisuudelle pandemian suurin riski on, että muiden paperien kuin pehmopaperien kysynnän lasku voimistuu ja tuotanto vähenee pysyvästi Suomessa.
Kari Salonen
Sahatavaran ja vanerin kysyntä laskee rakentamisen hiljentyessä koronapandemian vuoksi, Luonnonvarakeskuksen tutkijat arvioivat.

Koronapandemian vaikutukset Suomen metsäsektoriin ovat kaksijakoiset. Näin toteavat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat Jari Viitanen, Antti Mutanen ja Tuula Packalen blogiartikkelissaan Luken verkkosivulla.

Pehmopapereita valmistetaan nyt täydellä teholla vastaamaan kovaan kysyntään, mutta sahatavaran toimitukset muutamiin Euroopan maihin ovat jo vaikeutuneet tai kokonaan pysähdyksissä.

Euroopassa koronan aiheuttama epävarmuuden kasvu hillitsee yleisesti investointi- ja rakentamishalukkuutta.

"Sahatavaran ja vanerin kysyntä laskee rakentamisen hiljentyessä", tutkijat arvioivat.

Kysynnän hiipuminen sahateollisuudessa vähentää tukin tarvetta, mikä heijastuu jatkossa myös hakkuisiin.

Sellutehtaiden huoltoseisokkeja on siirretty koronapandemian seurauksena tulevaisuuteen, ja sellua tuotetaan pakkaustuotteiden ja pehmopapereiden kasvavaan tarpeeseen.

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Tissuen tehtaalla Mänttä-Vilppulassa ja Essityn tehtaalla Nokialla valmistetaan tällä hetkellä täydellä teholla vessa- ja talouspaperia sekä nenäliinoja.

Suomen kemialliselle metsäteollisuudelle pandemian suurin riski on Luken tutkijoiden mukaan, että muiden paperien kuin pehmopaperien kysynnän lasku voimistuu ja tuotanto vähenee pysyvästi Suomessa.

"Lyhytvaikutteinen riski tehtaiden toiminnalle on, että useita henkilöitä esimerkiksi valvomohenkilökunnasta sairastuu yhtäaikaisesti tai että keskeisten kemikaalien saanti vaikeutuu ja muodostaa pullonkaulan tuotannon jatkumiselle."

Tutkijat toteavat, että tehtaita voidaan sulkea myös ennalta ehkäisevästi työntekijöiden terveyden turvaamiseksi.

Burgo on Belgiassa keskeyttänyt jo määräajaksi sellu- ja paperitehtaan ja Norske Skog Ranskassa sanomalehtipaperikoneen.

"Vallitseva kriisi on osoittanut, että huoltovarmuuden näkökulmasta esimerkiksi pehmopapereiden valmistusta ei kannata kokonaan ulkoistaa muualle", Luken tutkijat huomauttavat.

Pandemia on jo lisännyt esimerkiksi elintarvikkeiden nettikauppaa ja kotiinkuljetuksia, mikä puolestaan vaikuttaa pakkausmarkkinoihin ja pakkausmateriaalien sekä sellun tuotantoon.

Verkkokauppayhtiö Amazon ilmoitti maaliskuun puolivälissä palkkaavansa Yhdysvalloissa 100 000 uutta työntekijää verkkokaupan äkillisen kasvun vuoksi.

Luken tutkijat pitävät todennäköisenä, että yksityisen kuluttamisen rakennemuutos kohti verkkokauppaa kiihtyy aiemmin ennakoitua nopeammin.

Muutos luo tarvetta kehittää uusia pakkausmateriaaleja ja nopeuttaa elintarvikepakkauksissa muovin korvaamista biopohjaisilla materiaaleilla.

Tämä tukisi samalla myös kansainvälisten ilmastotavoitteiden pyrkimyksiä vähentää fossiilisten raaka-aineiden käyttöä.

Vielä pandemia ei juurikaan näy kartongin tai sellun hinnoissa, mutta sellun hintaan tutkijat arvioivat kohdistuvan nousupaineita.

Puutuoteteollisuuteen pandemian välittömät vaikutukset ovat Luken tutkijoiden mukaan pääosin kielteisiä.

Sahatavaran toimitukset Euroopan maihin ovat vaikeutuneet, ja pula kuljetuskonteista on nostanut rahtikustannuksia.

Lisäksi pandemia hidastaa rakentamista.

Sahatavaran hintoja painaa myös Keski-Euroopassa metsätuhojen jatkuminen ja tuhopuusta markkinoille tuleva sahatavara.

Metsätalouteen ja puunhankintaan pandemia ei tähän mennessä ole tutkijoiden mukaan vaikuttanut merkittävästi.

Puukauppoja pyritään ja pystytään tekemään etänä, ja puunkorjuu sekä -kuljetus voidaan järjestää lähes normaalisti.

Suomessa yritykset ovat hajauttaneet puunhankinnan, ja henkilökunnan sairastumisesta aiheutuvia riskejä pystytään hallitsemaan.

Pandemian myötä yrityksissä joudutaan todennäköisesti arvioimaan uudelleen, kuinka hakatun puun ja pystyvarastojen kokoa on optimoitava kriisitilanteiden varalle.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI