Metsä

Metsäteollisuuden puunkäyttö putosi viime vuonna 71 miljoonaan kuutiometriin

Vähennys kohdistui kotimaiseen puuhun, tuontipuun käytön kasvu jatkui.
Sanne Katainen
Lähes puolet metsäteollisuuden puunkäytöstä kuluu sellun valmistamiseen.

Metsäteollisuuden puunkäyttö kääntyi laskuun viime vuonna. Se väheni edellisvuodesta kolme prosenttia 71 miljoonaan kuutiometriin.

Kotimaisen puun käyttö supistui edellisvuoden ennätyslukemista viisi prosenttia, kun taas tuontipuun kulutus kasvoi. Lähes puolet puusta meni sellun valmistukseen, kertoo Luonnonvarakeskus.

Heikentyneet suhdanteet vähensivät metsäteollisuustuotteiden tuotantoa. Se pudotti myös puun käyttöä.

"Kuusi vuotta jatkunut raakapuun käytön kasvu päättyi. Tänä aikana puun kokonaiskäyttö lisääntyi yli 12 miljoonaa kuutiometriä. Kotimaisen puun käytössä saavutettiin toissa vuonna kaikkien aikojen ennätys", kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo.

Suurin puun kokonaiskäyttömäärä, liki 76 miljoonaa kuutiometriä, saavutettiin vuonna 2006. Silloin puun tuonti Suomeen oli selvästi nykyistä suurempaa.

Kotimaista puuta metsäteollisuustuotteiden tuotantoon meni 61 miljoonaa kuutiometriä, viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018.

Kaikkien kotimaisten puutavaralajien käyttö supistui, mutta tuontipuun kulutus jatkoi kasvuaan. Sitä metsäteollisuus jalosti lähes 10 miljoonaa kuutiometriä eli seitsemän prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Eniten lisääntyi lehtikuitupuun ja tuontihakkeen käyttö.

"Eri puutavaralajeista käytettiin eniten mäntykuitupuuta, 18 miljoonaa kuutiometriä, sekä lehtikuitupuuta ja kuusitukkia, molempia 14 miljoonaa kuutiometriä", toteaa Ylitalo.

Puun käyttö väheni kaikilla toimialoilla puolikemiallista massateollisuutta lukuun ottamatta. Lähes puolet puusta, 35 miljoonaa kuutiometriä, jalostettiin selluteollisuudessa.

Määrä oli lähes sama kuin vuonna 2018. Sahateollisuuteen menneen puun määrä sen sijaan supistui edellisvuodesta kuusi prosenttia 26 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuuden sivutuotepuuta, lähinnä sahahaketta ja purua, käytettiin metsäteollisuustuotteiden valmistuksessa 10 miljoonaa kuutiometriä, saman verran kuin vuotta aiemmin.

Tästä sellun tuotanto vei lähes kolme neljäsosaa.

Viidennes puusta, 14 miljoonaa kuutiometriä, kului Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Seuraavaksi eniten puuta jalostettiin Kymenlaaksossa ja Keski-Suomessa, molemmilla alueilla lähes 8 miljoonaa kuutiometriä.

Katso uusin video
Lue lisää

Joustoja ja tukea energiapuulle – ei kieltoja

Aarre: Gutzeitin sellutehdas on tuonut Kotkaan työtä jo reilun vuosisadan – Tehdas ei ollut vain työpaikka, sillä moni sai yhtiöltä myös asunnon

Käynnissä on toinen kilpajuoksu Suomen metsiin

Tukin hyvä kysyntä kiritti hakkuita marraskuussa