Metsä Groupin Kemiin suunnitteleman biotuotetehtaan ympäristölupahakemus nähtäville – aluehallintoviraston tavoitteena on tehdä päätös ensi syksynä - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Metsä Groupin Kemiin suunnitteleman biotuotetehtaan ympäristölupahakemus nähtäville – aluehallintoviraston tavoitteena on tehdä päätös ensi syksynä

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet voi antaa lupahakemuksesta viimeistään heinäkuun 3. päivänä.
Pekka Fali
Vanhojen rakennusten purkaminen biotuotetehtaan tieltä aloitettiin viime kesän lopulla Metsä Groupin tehdasalueella Kemissä.

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemiin suunnitteleman biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalouslupahakemus on nähtävillä sähköisesti aluehallintovirastojen lupatietopalvelussa, kertoo Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Hakemuksesta voi esittää kuulutusaikana 27.5.–3.7.2020 muistutuksia ja mielipiteitä.

Metsä Fibre hakee uuden biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalouslupaa. Metsä Board ja Metsä Fibre hakevat samalla hakemuksella tehdasintegraatin yhteisen uuden jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa.

Biotuotetehtaan tuotantokapasiteetti on yhteensä 1,5 miljoonaa tonnia sulfaattisellua vuodessa. Tehdasintegraattiin varaudutaan rakentamaan tulevaisuudessa myös muita biotuotelaitoksia.

Metsä Groupin mukaan investointipäätös uuden tehtaan rakentamisesta tehdään aikaisintaan syksyllä 2020. Tehdas voisi käynnistyä vuonna 2023.

Nykyisen Metsä Fibren sellutehtaan toiminta pääosin loppuu uuden tehtaan käynnistyttyä. Tehdasalueella sijaitsevan Metsä Boardin kartonkitehtaan toiminta jatkuu entisellään.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (yva) jälkeen hakemusta on täydennetty useita kertoja, viimeisimmän kerran 20. toukokuuta.

Täydennysten myötä hakemus on muuttunut muun muassa siten, että tehtaan jäähdytysvesikierto suljetaan vesistöön kohdistuvan lämpökuorman pienentämiseksi ja jätevesien käsittelyä tehostetaan.

Muutosten seurauksena toiminnan päästöt vesiin ja vesistövaikutukset ovat pienentyneet merkittäviltä osin siitä, mitä hankkeesta vastaava esitti yva-menettelyn aikana. Jäähdytys- ja jätevesien purkupaikat pysyvät nykyisinä, aluehallintovirasto kertoo.

Kuulutusajan jälkeen aluehallintovirasto pyytää luvan hakijoilta selityksen aluehallintovirastolle toimitetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä.

Selityspyynnössä hakijoille varataan tilaisuus vastata esitettyihin vaatimuksiin ja tarvittaessa täsmentää hakemusta vaatimusten pohjalta. Aluehallintoviraston tavoitteena on antaa päätös hakemuksesta syksyllä 2020.

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet voidaan antaa viimeistään 3.7.2020 sähköisellä muistutuslomakkeella, joka on osoitteessa www.avi.fi/muistutus, tai sähköpostitse tai postitse aluehallintovirastoon.

Lue lisää:

Metsä Groupin Kemiin suunnitteleman biotuotetehtaan vaikutuksista vesien tilaan tarvitaan tarkempaa selvitystä, ely-keskus edellyttää

Lue lisää

Vai käytetään Suomen hidaskasvuista, laadukasta puuta vessapaperiin? Mielipidekirjoitus vastaa epäilyihin Kainuun sellutehdashankkeesta

KaiCell toisi vaurautta Kainuuseen

Entisen kuparikaivoksen alueelle perustettu Hammaslahden ampumarata Joensuussa ponnisti lakkautettavien ratojen listalta kehitettäviin kohteisiin

Metsä Group povaa syksyn puukauppaan vauhtia – haussa kesäkorjuukelpoiset harvennusleimikot