Luke: Kantohinnat laskevat ja teollisuuspuun hakkuut putoavat 56,5 miljoonaan kuutioon - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Luke: Kantohinnat laskevat ja teollisuuspuun hakkuut putoavat 56,5 miljoonaan kuutioon

Kaikkineen metsäala selviää silti tästä vuodesta muita toimialoja paremmin.
Pentti Vänskä
Luke odottaa, että hakkuut putoavat ja tukin kantohinnat laskevat tänä vuonna.

Hakkuut jäävät tänä vuonna selvästi aiempaa pienemmiksi. Samalla etenkin tukin kantohinnat laskevat, ennustaa Luonnonvarakeskus Luke.

Luken mukaan hakkuukoneita seisottaa sekä metsäteollisuuden tuotannon lasku ja että puuntuonnin kasvu. Teollisuuspuun hakkuut putoavat siksi viime vuoden 62,8 miljoonasta kuutiosta 56,5 miljoonaan kuutioon.

Hakkuuennätykset paukkuivat vuonna 2018. Silloin teollisuuspuuta hakattiin 68,9 miljoonaa kuutiota.

Metsäteollisuuden puuntarpeen väheneminen iskee metsänomistajien kukkaroon. Etenkin kun hakkuumäärien laskuun liittyy kantohintojen lasku.

Luken mukaan sahatavaran vähenevä tuotanto sekä heikentyvät vientihinnat painavat havutukkien kantohintoja. Ne laskevat 3–4 prosenttia.

Kuitupuiden kantohintojen Luke odottaa pysyvän likimain viime vuoden tasolla. Se johtuu sellun ja kartongin tuotannon suhteellisen pienestä laskusta ja sahahakkeen tarjonnan vähenemisestä.

Metsähakkeen käyttö pysyy viime vuoden tasolla, mutta sen keskimääräisen laitoshinnan ennakoidaan nousevan hieman tänä vuonna.

Metsäalalla tämä vuosi muistetaan koronapandemian lisäksi talven lakoista, jotka seisottivat tehtaita. Niistä huolimatta metsäteollisuuden näkymät ovat muita toimialoja paremmat.

Pandemia on ainakin hetkellisesti lisännyt joidenkin metsäteollisuustuotteiden, kuten pehmopapereiden ja pakkausmateriaalien kysyntää.

Pidemmällä aikavälillä pandemia voi johtaa kulutustapojen muutokseen. Se sekä lisää että vähentää eri metsäteollisuustuotteiden kysyntää.

Sahatavaran vienti Kiinaan on jo elpymässä, kun taas vientimäärät Pohjois-Afrikkaan ja Eurooppaan ovat vähentyneet. Euroopassa sahatavaramarkkinoita vaivaa kysynnän puute rakentamisen hidastuessa.

Lisäksi Keski-Euroopan tuhopuusta jalostettava sahatavara pitää sahatavaran tarjonnan korkealla ja painaa hintoja.

Luke odottaa, että sahaus vähenee 10,3 miljoonaan kuutiometriin.

Myös vanerin kysyntä on alamaissa ja koronapandemia synkentää vanerin jo ennestään vaisuja suhdannenäkymiä.

Paperiteollisuuden tuotanto- ja vientimääriä laskevat alkuvuoden lakkojen lisäksi tiedossa olevat koneiden sulkemiset. Koronakriisin vaikutukset voivat olla paperiteollisuudessa mittavia, sillä kulutustapojen odotetaan muuttuvan ja digitalisaation voimistuvan.

Se vahvistaa painopaperien kysynnän alenevaa trendiä.

Sen sijaan kartonkiteollisuuteen koronakriisin välittömät vaikutukset ovat olleet Suomessa pääsääntöisesti kysyntää kasvattavia. Myös pidemmällä aikavälillä kartonkiteollisuuden näkymät ovat valoisat verkkokaupan kasvun ansiosta.

Pehmopapereiden ja kartongin kysyntäpiikki on lisännyt hetkellisesti sellun kysyntää, kun taas paino- ja kirjoituspaperin kysynnän voimakas väheneminen on vaikuttanut päinvastaisesti.

Luke odottaa, että sellun kysyntä vähenee tänä vuonna viime vuodesta ja myös tuotanto Suomessa pienenee selvästi. Sellun pitkän aikavälin kysyntänäkymät ovat silti hyvät.

Lue lisää

­Naapureita tulisi ­kuulla ennen mökki­saunan lämmitystä

Thaipoimijat eivät ehdi eteläisen ja keskisen Suomen mustikkasadon korjuuseen – saattavat ehtiä Lapin sadon poimintaan, jos matkustusluvat heltiävät

Lukijan mielipide: Naapureita tulisi kuulla ennen metsähakkuita — hakkuut tuhoavat monelta marja-, sieni- sekä ulkoilumaastot

Luke: Ilveskanta on kasvanut 11 prosenttia viime vuodesta – monen vuoden lasku kääntyi nousuksi