Etelä-Suomen metsistä on hakattu puuta lähes suurimman kestävän hakkuumäärän verran - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Etelä-Suomen metsistä on hakattu puuta lähes suurimman kestävän hakkuumäärän verran

Metsät kasvoivat viime vuonna 108 miljoonaa kuutiometriä, mistä hakattiin 73 miljoonaa kuutiota.
Jaana Kankaanpää
Etelä-Suomen metsistä on hakattu puuta viime vuosina lähes niiden hakkuumahdollisuuksien mukaisesti.

Metsistämme hakattiin viime vuonna vararunkopuuta 73 miljoonaa kuutiometriä. Etelä-Suomessa hakkuut olivat lähellä suurinta kestävää hakkuumahdollisuutta.

Teollisuuden käyttöön ja vientiin runkopuuta hakattiin 63,7 miljoonaa kuutiometriä. Vaikka hakkuut vähenivät edellisvuodesta viisi miljoonaa kuutiometriä, määrä oli silti tilastointihistorian toiseksi suurin.

"Teollisuuspuun hakkuut vähenivät 5,2 miljoonaa kuutiometriä eli kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. Hakkuiden määrä oli silti 13 prosenttia edeltävän kymmenvuotisjakson hakkuiden keskiarvoa enemmän", toteaa yliaktuaari Tiina Sauvula-Seppälä Luonnonvarakeskus Lukesta.

Tuoreimman arvion mukaan metsiemme suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä on jaksolla 2016–2025 yhteensä 80,5 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa.

"Hakkuiden taso vaihtelee vuosittain, joten hakkuita ja hakkuumahdollisuuslaskelmien tuloksia on hyvä verrata usean vuoden jaksolla. Vuosina 2016–2019 on hakattu keskimäärin 91 prosenttia hakkuumahdollisuuksista", kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen.

Hakkuut ja niiden suhde hakkuumahdollisuuksiin vaihtelee alueittain. Pohjois-Suomessa eli kolmen pohjoisimman maakunnan alueella hakattiin vuosina 2016–2019 keskimäärin kolme neljäsosaa arvioiduista hakkuumahdollisuuksista.

Etelä-Suomessa hakkuiden määrä oli vastaavasti 97 prosenttia. Siellä metsät olivat siis lähes täyskäytössä.

Torvelaisen mukaan hakkuut ylittivät suurimman ylläpidettävissä olevan hakkuukertymän vähintään viidellä prosentilla Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa ja Kanta-Hämeessä.

"Metsämme kasvavat kuitenkin uutta runkopuuta 108 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puuston kokonaismäärää kasvoi runsaista hakkuumääristä huolimatta koko maassa siis 19 miljoonalla kuutiometrillä", kertoo Torvelainen.

Suurin osa teollisuuspuun hakkuista, 53,1 miljoonaa kuutiometriä, kertyi yksityismetsistä, ja niiden hakkuut vähenivät kahdeksan prosenttia vuoden takaisesta. Valtion ja yhtiöiden omien metsien hakkuut laskivat viisi prosenttia 10,6 miljoonaan kuutiometriin.

"Tukkia hakattiin 26 miljoonaa ja kuitupuuta 38 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuut supistuivat kuitupuuta enemmän. Puulajeittain tarkasteltuna hakkuiden väheneminen painottui kuuseen", kertoo Sauvula-Seppälä.

Metsistä hakattiin pieni määrä puuta myös metsänomistajien kotitarvesahaukseen, joten tukki- ja kuitupuuta hakattiin vuonna 2019 kaikkiaan 64,0 miljoonaa kuutiometriä.

Runkopuuta korjattiin lisäksi energiapuuksi, eli lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeeksi tai pientalojen polttopuuksi 9,2 miljoonaa kuutiometriä.

Runkopuun lisäksi metsistä kerättiin poltettavaksi myös 2,6 miljoonaa kuutiometriä latvusmassaa ja kantoja.

Lue lisää

Luke: Yökköset tuhosivat vehnäpellon Elimäellä kesäkuussa – laji on nyt tunnistettu

Vai käytetään Suomen hidaskasvuista, laadukasta puuta vessapaperiin? Mielipidekirjoitus vastaa epäilyihin Kainuun sellutehdashankkeesta

KaiCell toisi vaurautta Kainuuseen

"Tiekartan toimet eivät tällä toteudu", asiantuntijan mukaan siirtymä ilmastoviisaaseen tuotantoon vaatii EU-rahan lisäksi kansallista tukea