Metsä

Hakkuutulot putosivat 16 prosenttia neljän vuoden nousuputken jälkeen

Vuoden 2019 kantorahatuloja pienensivät etenkin tukin hakkuiden väheneminen ja tukin hintojen lasku, kertoo Luonnonvarakeskus Luke.
Pentti Vänskä
Vuonna 2019 hakkuut ja niistä kertyneet kantorahatulot metsänomistajille laskivat merkittävästi edellisvuodesta. Kuvassa kuormattiin puuta terminaalista puutavara-autoon Pielavedellä huhtikuussa 2019.

Metsänomistajat saivat 2 307 miljoonaa euroa kantorahatuloja vuonna 2019, mikä on reaalisesti 16 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Rajusta pudotuksesta huolimatta summa on 10 prosenttia korkeampi kuin 10 viime vuoden keskiarvo. Vuoteen 2018 asti kantorahatulot kasvoivat neljä vuotta peräkkäin.

Hakkuutuloja laskivat etenkin tukkipuun hakkuiden väheneminen ja hintojen lasku. Tukkia hakattiin 12 prosenttia vähemmän kuin 2018 ja hinnat olivat kahdeksan prosenttia alhaisemmat.

Kuitupuun hinnat pitivät liki pintansa edellisvuoteen verrattuna, ja hakkuut vähenivät vain neljä prosenttia.

Tukkipuun hakkuut toivat kantorahatuloista 66 prosenttia, kolme prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän.

Kantorahatulot pienenivät eniten eli 25 prosenttia Etelä-Savossa. Seuraavaksi suurin 22 prosentin pudotus koettiin Kymenlaaksossa.

Kuitupuuvaltaisessa Pohjois-Suomessa tulot laskivat vähiten.

Kantorahatulossa mitaten kuusi oli tärkein puulaji. Kuusen osuus hakkuutuloista oli 44 prosenttia.

Yksityismetsänomistajat, yhteisöt ja muut kuin puuntuotantoa pääasiassa harjoittavat yritykset saivat valtaosan kantorahatuloista, 2 007 miljoonaa euroa. Varsinaisten yksityismetsänomistajien osuus summasta oli noin 90 prosenttia. Metsäteollisuuden ja valtion metsistä kantorahatuloja kertyi noin 300 miljoonaa euroa.

Katso uusin video
Lue lisää

Saksan metsätuhoille ei näy loppua: Tukkipuu jää lahoamaan, taimet korventuvat kuumuudessa, harmittomat sienet riehaantuvat tappajiksi

Paperin ongelmat painavat puukaupan näkymiä – Itävallasta kuuluu ei-toivottu viesti

Palvellaanko metsänomistajaa huonosti heinäkuussa? Puunostaja: "Pääosa yhteydenotoista on mökkiläisiltä, jotka haluavat kaataa muutaman puun"

Puukaupassa Kuutio tuo hyötyjä – kun sitä käyttää