Metsä

Stora Enson liikevaihto laski liki viidenneksen lähinnä paperien painamana – pakkausmateriaalit, metsä ja puutuotteet valopilkkuina

"Joistakin optimistisista merkeistä huolimatta markkinaolosuhteiden näkymät ovat edelleen heikot", toimitusjohtaja Annica Bresky sanoo.
Jarkko Sirkiä
Stora Enson vertailukelpoinen liiketulos pieneni 299 miljoonasta 178 miljoonaan euroon. Liiketulos liikevaihtoon suhteutettuna kutistui viime vuoden toisen neljänneksen 11,5 prosentista 8,4 prosenttiin.

Stora Enson liikevaihto laski huhti–kesäkuussa viime vuoden vastaavasta jaksosta 18,9 prosenttia 2 114 miljoonaan euroon alhaisempien toimitusten ja hintojen vuoksi koronaviruspandemian vaikutuksen seurauksena.

Vertailukelpoinen liiketulos pieneni 299 miljoonasta 178 miljoonaan euroon. Liiketulos liikevaihtoon suhteutettuna kutistui viime vuoden toisen neljänneksen 11,5 prosentista 8,4 prosenttiin.

Tulos ylitti kuitenkin yhtiötä seuraavien analyytikoiden odotukset.

Koronaviruskriisi on kiihdyttänyt paperin kysynnän laskua Euroopassa, ja konsernin muiden tuotteiden markkinaolosuhteiden vaihtelu jatkuu, osavuosikatsauksessa todetaan.

"Joistakin optimistisista merkeistä huolimatta markkinaolosuhteiden näkymät ovat edelleen heikot", toimitusjohtaja Annica Bresky sanoo.

Stora Enson vertailukelpoinen liiketulos oli huhti–kesäkuussa 178 miljoonaa euroa, mikä oli jokseenkin sama kuin vuoden ensimmäisen neljänneksen 180 miljoonaa euroa.

Liiketulos ilman Paper-divisioonaa oli 216 miljoonaa euroa, eli paljon vahvempi kuin ensimmäisen neljänneksen 159 miljoonaa euroa.

"Toisen vuosineljänneksen tulos oli mielestämme olosuhteisiin nähden vakaa", Bresky toteaa.

Vakaa tulos oli seurausta hänen mukaansa seurausta pakkausmateriaalien (Packaging Materials) ja metsäliiketoimintojen (Forest) vahvasta tuloksesta sekä puutuotteiden (Wood Products) odotettua paremmasta tuloksesta.

"Pandemia on vaikuttanut liiketoimintaamme näkyvimmin Paper-divisioonassa, jossa se on kiihdyttänyt rakenteellista heikkenemistä kaikissa paperilaaduissa", Bresky sanoo.

Ilman Paper-divisioonaa Stora Enson vertailukelpoinen liiketulosprosentti olisi pysynyt 13 prosentissa, mikä kertoo Breskyn mukaan konsernin kasvuliiketoimintojen kestävyydestä.

Sellun eli Biomaterials-divisioonan markkinoita hän kuvaa edelleen haastaviksi alhaisten hintojen ja graafisten papereiden kysynnän laskun vuoksi.

"Viime vuoteen verrattuna tuloksemme on merkittävästi pienempi, pääasiassa Paper- ja Biomaterials-divisioonien toimitusten ja myynnin laskun takia. Muiden liiketoimintojemme markkinanäkymät ovat edelleen vaihtelevat."

Stora Enson Oulun tehtaalla muutostyöt etenevät yhtiön mukaan suunnitellusti. Aaltopahvin pintakerroksen eli kraftlainerin tuotanto Oulussa alkaa tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä.

"Tällä hetkellä 80 prosenttia liikevaihdostamme tulee kasvuliiketoiminnoistamme ja Oulun tehtaan muuntamisen jälkeen paperituotteiden osuus on entistä pienempi", Bresky sanoo.

Menossa oleva 350 miljoonan euron kannattavuuden turvaamisohjelma on toteutunut toimitusjohtajan mukaan suunnitellusti. "Lisäämme siihen uusia toimenpiteitä tarpeen mukaan", hän sanoo.

"Meillä on 2,1 miljardin euron likviditeettipuskuri, jolla valmistaudumme koronaviruksen mahdollisiin pidempiin ja syvempiin vaikutuksiin maailmantaloudessa."

Katso uusin video
Lue lisää

Ensimmäinen puukuorma lähti Stora Enson uudelle kartonkikoneelle Oulun tehtaalle – puun tarve kasvaa puoli miljoonaa kuutiometriä vuodessa

Stora Enso suunnittelee sellun ja kartongin tuotannon lisäämistä Ruotsissa Skoghallin tehtaalla – investoinnin arvo olisi 800–850 miljoonaa euroa

Supercell paras mannekiini

"Rehellisesti sanottuna vaimo hoitaa metsäasioita", Stora Enson hallituksen puheenjohtaja kertoo 300 hehtaarin tiluksistaan