UPM:n painopaperit vajosivat tappiolle ensimmäisen kerran viiteen vuoteen – "tarrojen ja erikoispaperien kysyntä oli vahvaa ja tuloskehitys erinomaista" - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

UPM:n painopaperit vajosivat tappiolle ensimmäisen kerran viiteen vuoteen – "tarrojen ja erikoispaperien kysyntä oli vahvaa ja tuloskehitys erinomaista"

Yritysten, toimistojen ja koulujen sulkeminen vähensi tuntuvasti printtimainontaa ja kopiopaperien käyttöä.
Sanne Katainen
UPM:n vertailukelpoinen liikevoitto kutistui toisella vuosineljänneksellä 41 prosenttia 203 miljoonaan euroon, mikä oli 9,8 prosenttia liikevaihdosta. Viime vuonna vastaavalla jaksolla liiketulosprosentti oli 13,2.

UPM:n liikevaihto laski huhti–kesäkuussa viime vuoden vastaavasta jaksosta 20 prosenttia 2 077 miljoonaan euroon graafisten paperien toimitusten vähentymisen sekä sellun ja paperin hintojen laskun johdosta.

Vertailukelpoinen liikevoitto kutistui 41 prosenttia 203 miljoonaan euroon, mikä oli 9,8 prosenttia liikevaihdosta. Viime vuonna vastaava liiketulosprosentti oli 13,2.

UPM:n toimitusjohtajan Jussi Pesosen mukaan koronapandemian vaikutukset yhtiöön olivat kaksijakoiset.

"Graafisten paperien kysyntä kärsi huomattavasti sulkutoimista, kun taas tarrojen ja erikoispaperien kysyntä oli vahvaa ja tuloskehitys erinomaista", Pesonen toteaa osavuosikatsauksessa.

Yritysten, toimistojen ja koulujen sulkeminen vähensi tuntuvasti printtimainontaa ja kopiopaperien käyttöä. Toisella vuosineljänneksellä graafisten paperien kysyntä Euroopassa laski 32 prosenttia viime vuodesta.

"Säästimme merkittävästi kiinteissä kustannuksissa, mikä ei kuitenkaan riittänyt kumoamaan markkinoiden huonoa kehitystä."

UPM:n painopaperien eli Communication Papersin vuosineljännes oli tappiollinen ensimmäisen kerran viiteen vuoteen.

Tarrat (Raflatac) ja erikoispaperit (Specialty Papers) hyötyivät Pesosen mukaan päivittäistavaroiden voimakkaasta kysynnästä ja verkkokaupan kasvusta, mikä lisäsi etikettien ja pakkausratkaisujen tarvetta.

Euroopassa tarrojen kysyntä kasvoi toisella vuosineljänneksellä 10 prosenttia viime vuodesta.

Biorefining-liiketoimintaryhmässä sellutoimitukset jatkuivat Pesosen mukaan vahvoina toisella vuosineljänneksellä.

"Pandemian vuoksi huoltoseisokit on lykätty viimeiselle vuosineljännekselle, ja sellukapasiteetti oli täydessä käytössä. Hinnat olivat kuitenkin matalat, joten liiketoiminta-alueen tulokseen jäi parantamisen varaa."

Yhtiön energiantuotannon tulosta Pesonen kuvaa hyväksi "huolimatta alemmista hinnoista entistä voimakkaammin vaihtelevilla markkinoilla".

Plywoodin eli vaneritehtaiden neljännes oli hänen mukaansa suhteellisen vakaa, mutta koivuvanerimarkkina on edelleen heikko.

Koronapandemia ja siihen liittyvät sulkutoimenpiteet sekä laskusuhdanne aiheuttavat edelleen suurta epävarmuutta tämän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, osavuosikatsauksessa todetaan.

Paperin hintojen odotetaan laskevan hieman tämän vuoden jälkipuoliskolla alkuvuoteen verrattuna. Sellun myyntihinnat ovat alhaiset vuoden jälkimmäisen puoliskon alkaessa.

Myönteisenä asiana Pesonen nostaa esiin yhtiön sellujättihankkeen etenemisen Uruguayssa.

"Monista Latinalaisen Amerikan maista poiketen Uruguay soveltaa tiukkoja pandemian vastaisia toimia ja on onnistunut pitämään tartuntojen määrän vähäisenä koko maassa."

UPM:n Uruguayn toimipaikoissa ei ole todettu Pesosen mukaan yhtään koronatartuntaa.

"Paso de los Torosissa on alettu rakentaa tehtaan perustuksia, ja majoitustilat valmistautuvat ottamaan vastaan kasvavan joukon työntekijöitä syksyllä."

"Saksan biokemikaalijalostamon suunnittelu on edistynyt hyvin, ja työt tontilla Leunassa ovat alkamassa", UPM:n toimitusjohtaja selvittää investointien etenemistä.

Lue lisää

UPM kannattavin kolmesta suuresta metsäyhtiöstä – korona iski painopapereihin ja nyt koneita suljetaan tai muunnetaan valmistamaan pakkausmateriaaleja

UPM sulkee Jyväskylän vaneritehtaan heinäkuun lopussa – 147 henkilön työt loppuvat

UPM sulkee pysyvästi Chapellen sanomalehtipaperitehtaansa Ranskassa – tehdas voidaan vielä myydä, jos tyydyttävä tarjous saadaan

UPM:n Jyväskylän vaneritehdas on tehnyt tappiota pitkään – miljoonien investoinneilla ei ole onnistuttu kohentamaan kannattavuutta riittävästi