Kuinka huomioida linnusto metsänhoitotoimenpiteissä? – Verkosta löytyvä opas neuvoo, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Kuinka huomioida linnusto metsänhoitotoimenpiteissä? – Verkosta löytyvä opas neuvoo, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon

Talousmetsissä on mahdollista tehdä useita linnuston hyvinvointia lisääviä ratkaisuja.
Heikki Willamo
Helmipöllö on yksi Suomen silmälläpidettävistä lintulajeista.

Metsätehon talousmetsien linnuston suojelemiseen tähtäävä Metsänkäsittely ja linnusto-opas on päivitetty.

Oppaasta löytyy useita metsänkäsittelyä koskevia suosituksia ja luonnonhoidollisia keinoja, jotka parantavat lintujen elinmahdollisuuksia talousmetsissä.

Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi laho- ja säästöpuiden jättäminen sekä sekapuuston suosiminen.

Opas suosittelee säästämään hakkuissa kaikki laho- ja kolopuut, pökkelöt ja kelot.

Lintujen pesimäaikana hakkuita suositellaan ainoastaan kuivahkoille tai kuiville kankaille, joilla pesii huomattavasti vähemmän lintulajeja kuin rehevillä metsätyypeillä.

Erityistä huomiota oppaassa ovat saaneet uhanalaiset lintulajit ja tärkeät lajit ja lajiryhmät, kuten petolinnut ja kololinnut. Kokonaan oma metsänkäsittelyohjeistus on annettu metsolle ja kuukkelille.

Suomen metsissä elävistä lintulajeista neljätoista prosenttia on uhanalaisia ja yhdeksän prosenttia silmälläpidettäviä. Uhanalaisia lajeja ovat esimerkiksi haarahaukka, hömötiainen, pyy, valkoselkätikka ja töyhtötiainen.

Suomen sisällä suurimpia syitä lajien uhanalaistumiseen ovat vanhojen metsien väheneminen ja metsien puulajisuhteiden muutokset.

Oppaan toteutukseen osallistuivat Metsätehon lisäksi BirdLife Suomi, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Metsähallitus, Metsä Group, Metsäteollisuus ry, MTK, Stora Enso, Suomen riistakeskus, Suomen ympäristökeskus, Tornator ja UPM.

Oppaaseen pääsee tutustumaan täällä.

Lue myös:

Suomen lintujen pesimäkausi on tuoreen tutkimuksen mukaan entistä lyhempi ja alkaa aiemmin kuin ennen

Birdlife Suomen asiantuntijan mukaan kesähakkuissa tuhoutuu vuositasolla kymmeniä tuhansia pesintöjä – Aarre: Näin huomioit linnut metsänhoidossa

Tutkimus: Metsissä ympäri vuoden elävien lintulajien kannat pienenivät hakkuiden lisäännyttyä – suojelualueiden määrällä ja niiden lähimetsien hakkuilla ratkaiseva merkitys

Lue lisää

Ilmastonmuutos on todennäköisesti lyhentänyt ja aikaistanut lintujen pesimäkausia Suomessa – "Kilpailu ravinnosta voi kiristyä, jos suurempi joukko lintuja pesii samanaikaisesti"

Suomen lintujen pesimäkausi on tuoreen tutkimuksen mukaan entistä lyhempi ja alkaa aiemmin kuin ennen

Osaava metsän­hoito uhanalaista

Viirupöllö on hyökännyt kuukauden sisällä kahdesti ihmisen kimppuun kansallispuistossa Ruovedellä – kun lintu tulee lähelle ja naksuttaa nokkaansa, on poistuttava paikalta