Puurakentamisen avustushaku käynnistyi – ympäristöministeriö tukee kuntien puurakentamista edistäviä hankkeita - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Puurakentamisen avustushaku käynnistyi – ympäristöministeriö tukee kuntien puurakentamista edistäviä hankkeita

Ympäristöministeriön osuus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista voi olla korkeintaan 70 prosenttia. Avustuksia myönnetään yhteensä enintään 700 000 euroa.
MISKA PUUMALA
Puun käyttö julkisessa rakentamisessa on ympäristöministeriön mukaan lähtenyt kasvuun erityisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen rakennuksissa. Arkistokuva on Kuhmon Tuupalan puukoulusta.

Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelman hakukierros on käynnistynyt.

Ohjelma myöntää avustuksia puun käyttöä julkisessa rakentamisessa edistäville hankkeille kahdella hakukierroksella.

Ensimmäisen kierroksen hakuaika on 31.7.2020–31.8.2020 ja toisen 1.10.2020–16.11.2020, ympäristöministeriön tiedote kertoo.

Puun käyttö julkisessa rakentamisessa on lähtenyt kasvuun erityisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen rakennuksissa. Kunnissa puurakentaminen on tunnistettu tärkeäksi keinoksi päästä asetettuihin hiilineutraaliustavoitteisiin.

Nyt haettavana olevilla avustuksilla tuetaan ympäristöministeriön mukaan kuntien puurakentamisen kehitystä ja lisätään valmiuksia toteuttaa varsinaisia puurakennushankkeita. Hankkeet voivat tuottaa uutta tietoa, palveluja, ratkaisuja, toiminta- tai yhteistyömalleja puurakentamisen kehittämiseksi.

Hankkeen on tavoiteltava kuntien toiminnassa pysyviä muutoksia, jotka lisäävät puun käyttöä. Lisäksi hankkeella tulee olla potentiaalia laajempaan vaikuttavuuteen tai toimintakulttuurin muutokseen.

Ympäristöministeriön osuus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista voi olla korkeintaan 70 prosenttia. Avustuksia myönnetään vuoden 2020 hauissa yhteensä enintään 700 000 euroa.

Rahallisen avustuksen lisäksi Puurakentamisen ohjelma tarjoaa valittaville hankkeille keskinäisiä verkostoitumistilaisuuksia, toteutuksen ja vaikuttavuuden valmennusta sekä näkyvyyttä ohjelman viestintäkanavissa.

Ohjelma pyrkii myös tulosten ja hyvien toimintatapojen jakamiseen, jotta kaikki kunnat voisivat hyötyä niistä. Ympäristöministeriö voi perustaa hankkeille tuki- ja seurantaryhmän, jonka työskentelyssä hyödynnetään ympäristöministeriön kokoaman tiedeyhteisön asiantuntemusta.

Puurakentamisen ohjelmalle myönnettiin lisärahoitusta valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa, mikä mahdollistaa ohjelman toimenpiteiden laajentamisen, ympäristöministeriö kertoo.

Lue lisää

Puurakentamiselle lisää tukea – ympäristöministeriö avaa kuluvana vuonna kaksi uutta rahoitushakua

Etelä-Savon metsänhoitoyhdistys toimii päänavaajana yhdistysten ja metsätiloja hallinnoivan Conifer Consultingin yhteistyössä

Metsänomistajilla on huonosti tietoa metsiensä suojeltavista lajeista ja usein suojeltava esiintymä selviää vasta kun hakkuu on jo suunnitteilla

Finnmetkosta puuttuvat suuret metsäkonevalmistajat – pienemmille toimijoille on nyt tarjolla näkyvyyttä