Tasa-arvon linjaus tiukkeni MTK:n metsävaltuuskunnan kokouksessa - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Tasa-arvon linjaus tiukkeni MTK:n metsävaltuuskunnan kokouksessa

”Kannustan meitä kaikkia miehiä katsomaan peiliin”, Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan Juhani Kumpusalo vetosi.
Jaana Kankaanpää
Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan puheenjohtaja Sari Lantta muistutti, että naisia on metsänomistajista jo yli 40 prosenttia.

MTK:n metsävaltuuskunta tiukensi kokouksessaan tänään Tampereella linjausta sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä siitä, mitä järjestön metsäjohtokunta alun perin esitti.

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan puheenjohtajan Sari Lantan esittämänä metsävaltuuskunta päätti yksimielisesti, että tasa-arvo on otettava huomioon kaikkia eri työryhmiä ja toimikuntia koottaessa.

Lantta moitti metsäjohtokunnan esityksen jääneen puolitiehen. Hän muistutti, että naisia on metsänomistajista jo yli 40 prosenttia.

Mhy Pyhä-Kalan Juhani Kumpusalo harmitteli, että muutos tasa-arvon suuntaan on toteutunut valitettavan hitaasti. Syynä hän arvioi olevan monesti sen, että miesten on helpompi lähteä kotoa yhteisten asioiden hoitoon.

”Kannustan meitä kaikkia miehiä katsomaan peiliin”, Kumpusalo vetosi.

Päivikki Otronen Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistyksestä toivoi, että jokainen tuntisi omassatunnossaan pistoksen tasa-arvon huonosta toteutumisesta.

Nyt pitäisi Otrosen mukaan etsiä metsänhoitoyhdistysten valtuustovaaleihin naisia ja nuoria ehdokkaita, jotta tilannetta voitaisiin kohentaa.

Mhy Siikalakeuden puheenjohtaja Matti Heikkilä kehui, että yhdistyksen hallituksen seitsemästä jäsenestä kolme on naisia.

”Näin on otettu jäsenistön näkemykset laajasti mukaan ja siitä on pelkästään hyviä kokemuksia”, Heikkilä kertoi.

Pirkanmaan metsänhoitoyhdistyksen Antti Teivaala totesi sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen olevan kaikille tärkeää.

”Mutta tärkeintä on, että löydetään ja valitaan ihmisiä, jotka haluavat paneutua ja panostaa yhteisten asioiden hoitamiseen. Mieluummin tietysti naisia ja nuoria”, Teivaala korosti.

Metsävaltuuskunta toteaa kannanotossaan, että MTK:n arvoihin kuuluu sukupuolten välinen tasa-arvo. Tällä hetkellä tasa-arvo ei kuitenkaan käytännössä parhaalla mahdollisella tavalla toteudu järjestön päätöksentekoelinten kokoonpanossa, sillä naisten osuus luottamustehtävissä ei vastaa heidän osuuttaan jäsenkunnasta.

Metsävaltuuskunta suosittaa, että naisia kannustetaan asettumaan ehdolle metsänhoitoyhdistysten valtuustovaaleihin ja pyrkimään johtotehtäviin.

Metsänhoitoyhdistysten hallitusten kokoonpanoa pitää pyrkiä metsävaltuuskunnan mielestä saamaan tasa-arvonäkökulmasta tasapainoiseksi.

Lue lisää MTK:n metsävaltuuskunnan kokouksesta:

Omaisuudensuoja unohtuu lainsäädännön valmistelussa, MTK arvostelee – "Nyt voisi olla aika koota voimia omistusoikeuden professuuria varten"

Jaana Kankaanpää
MTK:n metsävaltuuskunnan ylimääräinen kokous pidettiin tänään tiistaina Tampereella Torni-hotellissa. Kokouksessa noudatettiin korona-ajan erityisjärjestelyjä. Alun perin kokous piti järjestää huhtikuussa.
Katso uusin video
Lue lisää

Valtuuskunnan ensimmäisestä varapuheenjohtajasta tiukka vaali — Tero Lahti Keski-Suomesta selviytyi voittajaksi

Omaisuudensuoja unohtuu lainsäädännön valmistelussa, MTK arvostelee – "Nyt voisi olla aika koota voimia omistusoikeuden professuuria varten"

Tahallista väärinkäyttöä, vahinkoja vai kankeita säädöksiä? Metsäkeskus haravoi kelvottomia kemeratöitä nykyään pääosin käryn perusteella

MTK pelkää perhemetsätalouden rapautuvan, kun rahastot kahmivat myyntiin tulevat metsätilat