Metsä

Etelä-Savon metsänhoitoyhdistys toimii päänavaajana yhdistysten ja metsätiloja hallinnoivan Conifer Consultingin yhteistyössä

Palvelusopimuksen piiriin kuuluu muun muassa viime vuosina paljon metsätiloja ostanut Forest Holding Finland 1 Ky, jonka taustalla on Merimieseläkekassa.
Pentti Vänskä
Conifer Consulting hallinnoi yhteensä yli 30 000 hehtaarin metsäomaisuutta, mikä jakaantuu usealle institutionaaliselle asiakkaalle.

Metsätiloja hankkiva ja metsäomaisuuden hallinnointipalveluja tarjoava Conifer Consulting Oy ja Etelä-Savon metsänhoitoyhdistys (mhy) ovat solmineet sopimuksen metsien hoidosta.

Conifer Consulting hallinnoi yhteensä yli 30 000 hehtaarin metsäomaisuutta, mikä jakaantuu usealle institutionaaliselle asiakkaalle.

Asiakkaisiin kuuluu muun muassa viime vuosina paljon metsätiloja ostanut Forest Holding Finland 1 Ky, jonka taustalla on Merimieseläkekassa.

Conifer Consultingin toimitusjohtajan Mikael Beckin mukaan yhtiö tarjoaa metsiä omistaville asiakkailleen pitkän aikavälin suunnittelua, raportointia sekä toimenpiteiden oikea-aikaista toteutusta.

”Käytännön toimet, kuten taimikonhoitoon, leimikon suunnitteluun, uudistamiseen ja puukauppaan liittyvät työt, tarjoamme asiakkaillemme yhteistyössä paikallisten metsäammattilaisten kanssa”, Beck kertoo.

Yhtiön tavoitteena on saada metsien hoitoon toimija, jolla on laaja, koko maan kattava palveluverkosto sekä yhteydet paikallisiin työresursseihin.

”Etelä-Savon metsänhoitoyhdistys on tässä nyt päänavaajana”, Beck toteaa.

Toimintamallista kerätään kokemuksia aluksi Etelä-Savon mhy:n ja myöhemmin Keski-Suomen mhy:n alueilla.

”Toimintamallin hioutuessa on mahdollista laajentaa yhteistyötä”, Beck sanoo.

Pääosa Conifer Consultingin metsistä sijaitsee Keski- ja Itä-Suomessa.

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:n suurasiakkuuksista vastaava kehittämispäällikkö Harri Huupponen osallistui Conifer Consultingin ja Etelä-Savon mhy:n sopimuskeskusteluihin, mutta Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy ei ole sopimuksessa osapuolena.

Huupponen toimi sopimuksen valmistelussa kätilönä. Hän on mukana myös Keski-Suomen mhy:n kanssa käytävissä keskusteluissa.

Yhteistyön Conifer Consultingin kanssa Huupponen kehuu sujuneen hyvin.

Beck kertoo, että hänen johtamallaan yhtiöllä on yhteistyötä metsien hoidossa myös muiden alan toimijoiden kuten yksityisten metsäpalveluyritysten ja metsäyhtiöiden kanssa.

Beckillä on laaja kokemus metsärahastoista. Hän oli perustamassa United Bankersin metsärahastoja mutta ei ole työskennellyt niiden parissa kolmeen vuoteen. Eurooppalainen vakuutuskonserni hankki omistukseensa United Bankersin Nordic Forest Fund I Ky -rahaston metsäomaisuuden kesäkuussa.

Etelä-Savon mhy:n johtajan Petri Pajusen mukaan nyt solmittu sopimus on lajissaan ensimmäinen.

”Samantyyppisiä sopimuksia meillä on ollut kuntien, seurakuntien ja muiden yhteisöjen kanssa.”

Etelä-Savon mhy:n alueella Conifer Consultingin hallinnoimien metsien pinta-ala on noussut nyt vajaaseen 2 000 hehtaariin. Yhtiön asiakkaat ovat aktiivisia ostajia metsätilamarkkinoilla.

Pajusen mukaan mhy:n liiketoiminnasta yksityisten metsänomistajien palvelut muodostavat edelleen valtaosan. Yhteisöjen kanssa tehtyjen sopimusten osuus on marginaalisen pieni.

Erilaisten yhteisöjen ja metsärahastojen määrän hän toteaa kuitenkin kasvaneen metsänomistajien joukossa.

”Niiden osuus kasvaa myös meidän palveluliiketoimintaa ajatellen. Haluamme olla mukana tarjoamassa palvelua kullekin asiakkaalle sopivalla mallilla.”

Pajunen uskoo myös yhteismetsien kasvuun.

”Etelä-Savon yhteismetsän metsät ovat kokonaisuutena meidän hoidossamme”, Pajunen toteaa.

Pentti Vänskä
”Haluamme olla mukana tarjoamassa palvelua kullekin asiakkaalle sopivalla mallilla”, Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksen johtaja Petri Pajunen sanoo.
Katso uusin video
Lue lisää

Etelä-Savossa suunnitellaan metsänhoitoyhdistysten fuusiota – liki maakunnan laajuinen yhdistys vahvistaisi asemaansa maan suurimpien kärjessä

Kuusitukin kauppa vetää – kuitupuiden kysyntä vaihtelee eri puolilla maata

Puukauppa vilkastumassa vaisun alkuvuoden jälkeen – sekä tukille että kuitupuulle on nyt kysyntää

Hakkuilla kaivataan kunnon pakkasia ja lunta – maa on lähes lumeton Joensuu–Oulu-linjan eteläpuolella