Metsä

Hanhinyrkin toimenpide-ehdotuksiin liittyy monta epävarmuutta

Tälle syksylle viljelijöitä kannustetaan hakemaan yhteislupia valkoposkihanhien karkottamiseen ampumalla.
Jukka Pasonen
MTK lupaa auttaa viljelijöitä karkotuslupien hakemisessa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) ja ympäristö ja -ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) asettama hanhityöryhmä julkistaa pian toimenpide-ehdotuksensa. MT:n saamien tietojen mukaan toimet on siinä jaettu aikataulullisesti kolmeen koriin. Ensimmäinen koskee tätä syksyä, toinen vuosia ja 2021-2022 ja kolmas pitkää aikaväliä sen jälkeen.

Työryhmän esitys on toisenlaisista ennakko-odotuksista huolimatta yksimielinen, mutta ehdotettujen toimien toteutumiseen liittyy runsaasti epävarmuutta.

"Tavoitteet ovat kohtalaisen hyviä ja käytännönläheisiä, kunhan ne saadaan maaliin. Riskitöntä reittiä ongelman hoitamiseen ei ole", kommentoi asiaa läheltä seurannut MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen.

Jo lähes käsillä olevaan tämän vuoden syksyn tilanteeseen työryhmä ehdottaa, että viljelijöitä kannustetaan hakemaan yhteisiä lupia valkoposkihanhien karkottamiseen myös ampumalla. Ryhmän kannan mukaan lupia pitäisi myöntää välittämään toimeenpanoon, mikä tarkoittaisi, että luvan myöntämisen jälkeen ei tarvitsisi odottaa kuukautta, valitetaanko päätöksestä. Nykyisin näin on.

MT:n viimeisimmän tiedon mukaan vireillä on parhaillaan kahdeksan 8 poikkeuslupahakemusta valkoposkihanhien karkottamiseen pelloilta. Näillä kahdeksalla lupahakemuksella lupaa haetaan 116 tilalle.

"Kun lupien hakuun kannustetaan, kaiken järjen mukaan niitä pitäisi sitten myös myöntää", Leskinen sanoo.

MTK lupaa auttaa viljelijöitä karkotuslupien hakemisessa.

Tätä syksyä koskien työryhmä ehdottaa myös, että korvaushakemukset käsitellään jatkossakin nopeutetulla menettelyllä, kuten on toimittu kevään 2020 vahinkojen kohdalla. MTK kannattaa tätä ehdotusta.

MTK on rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ja ennaltaehkäisystä säädettävän lain valmistelun yhteydessä korostanut, että nopean ja viivytyksettömän korvausmenettelyn on oltava uuden järjestelmän peruslähtökohta.

Toisena keskeisenä tavoitteena MTK on painottanut sitä, että korvausten on vastattava mahdollisimman hyvin aiheutunutta vahinkoa. Oikeudenmukaisten korvauksen saaminen ei voi jäädä kiinni valtion budjetista, toteaa MTK:n lakimies Anna-Rosa Asikainen.

Tulevina vuosina luonnonsuojelulain uudistuksen yhteydessä lakiin pitäisi työryhmän mukaan tehdä mahdollisuus alueellisiin poikkeamiin. Tällöin luonnonsuojeluviranomainen voisi tehdä esimerkiksi tietyn kunnan alueelle päätöksen, jolla valkoposkihanhia voitaisiin karkottaa ilman lupahakemusta.

"Se tietysti edellyttää viranomaista, joka tekee sellaisia päätöksiä", Leskinen toteaa viitaten menettelyn riskeihin.

Katso uusin video
Lue lisää

Villisikajahtiin on hiivittävä kuin salaa – pimeässä toimiviin erikoisvarusteisiin uppoaa metsästäjältä pitkä penni

Ympäristöministeri Krista Mikkonen kannustaa kuntia puurakentamiseen

Metsähallituksen luontopalvelujohtajan virkaa hakee 22 henkilöä

Karjatilat mielivallan uhreina