Metsä

Kaarnakuoriaiset ovat aiheuttaneet valtavia tuhoja metsissä – Koneviesti testasi, onko kuoriaisansoista apua metsätuhojen ehkäisyssä

Kuivat kesät ovat lisänneet metsien kaarnakuoriaistuhoja, ja näin vaikuttaneet maailman sahatavaranmarkkinoihin. Kuoriaistentorjuntaan ja -seurantaan on nyt saatavilla ansoja, joita Koneviesti otti kokeiluun.
Tommi Hakala
Ansat tulee kiinnittää tukevasti paikoilleen, jotta tuuli ei kaada niitä. Yksi vaihtoehto on tehdä teline laudoista. Telineen pitää olla toispuoleinen, jotta valkoinen keruusäiliö voidaan vetää rungon hahlosta sivulle tyhjennettäväksi.

Keski-Euroopassa kaarnakuoriaisten valtavat kuusikkotuhot ovat sekoittaneet sahatavaramarkkinoita maailmanlaajuisesti. Suomi on viime vuosiin asti säätynyt laajoilta metsätuholaisten hyökkäyksiltä, mutta vähitellen näiden ytimennäivertäjien tuhoja on alkanut näkyä myös Suomen metsissä. Muun muassa Kaakkois-Suomessa on kuusikoissa havaittu laajojakin kirjanpainajien tuhoalueita.

Kaarnakuoriaistuhot kuusikoissa saavat alkunsa heikentyneisiin puihin iskeytyneistä kirjanpainajista. Tuhottuaan puun ne munivat maahan, josta saa alkunsa seuraava eläviin puihin lentävä tuholaissukupolvi. Kuoriaisia on vaikea havaita, joten ne havaitaan usein vasta sitten, kun kuolevat puut ilmestyvät metsään. Silloin kuoriainen on jo muninut lähimaastoon tulevan sukupolveen.

Kirjanpainajan levinneisyyttä on mahdollista kuitenkin seurata ja torjua tähän tarkoitukseen suunniteltujen ansojen avulla. Ansoissa on tuoksua levittävä ampulli, joka houkuttelee kuoriaisia ansaan. Kun kuoriainen lentää ansaan, se törmää liukkaaseen muoviseinään ja putoaa ansan alaosiin, josta se ei pääse pois. Ansan alaosaan on sijoitettu läpinäkyvä keruusäiliö, johon ansaan lentäneet tuholaiset kerääntyvät. Kun alasäiliöön kaadetaan saippuavesiliuosta, ansa toimii myös tuholaisten torjujana. Liuoksen vähäisen pintajännityksen vuoksi kuoriaiset hukkuvat liuokseen.

Koneviesti testasi Multiwit BK -kuoriaisansoja metsätuhojen ehkäisyssä. Koneviesti aloitti loppukeväällä kaarnakuoriaisille torjunta-ansakokeilun, joka kestää kaksi kesää. Ansakokeilu tehdään kolmella koealalla, joissa kaikissa on havaittu kesällä 2019 kirjanpainajien tuhoamia puita. Yhteensä kokeilussa on käytössä neljä houkutinaineella varustettua ansaa.

Alkukesän 2020 kuivuus olikin otollinen kirjanpainajien parveilulle. Mutta miten koeansat toimivat? Saatiinko ensimmäisen vuoden kokeilusta seurantatietoa?

Lue MultiWit BK -kuoriaisansakokeilun ensimmäisen kesän tulokset Koneviestin nettisivuilta.

Katso uusin video: Tasaikäinen männikkö jatkuvaan kasvatukseen
Lue lisää

Tuulenkaatokuuset tulisi korjata metsistä

ATL: Ruotsissa ennätykselliset kirjanpainajatuhot – vain neljäsosa vaurioituneesta puustosta korjattu

Helsingin metsissä on erittäin runsaasti lahoja puita – "Kuka vastaa, jos hiihtäjä tai päiväkotilapsi jää alas rysähtävän puun alle?"

Kirjanpainajakannat lievässä kasvussa aiempiin vuosiin verrattuna – kuoriaisia jäi runsaasti pyydyksiin vielä syyskuussa