Kemeratuen käyttö on kasvanut viimevuotisesta - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Kemeratuen käyttö on kasvanut viimevuotisesta

Vauhtia on riittänyt etenkin nuorten metsien kunnostuksessa ja taimikonhoidossa.
Joel Rosenberg
Nuoriin metsiin on suunniteltu kemeratöitä kolmannes viimevuotista enemmän.

Kemeravaroja oli käytetty elokuun lopussa reilusti viime vuotta enemmän, kertoo metsäkeskus.

Metsäkeskuksen mukaan puuntuotannon kemeravaroja oli käytetty elokuun loppuun mennessä 24,7 miljoonaa euroa. Varojen käytössä kasvua oli lähes kymmenesosa viimevuotiseen verrattuna.

Metsäluonnonhoidon tukia oli käytetty elokuun loppuun mennessä 4,9 miljoonaa euroa, eli tuplamäärä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Puun tuotannon tukivaroista 83 prosenttia käytettiin nuorten metsien hoitotöihin. Tänä vuonna nuoria metsiä on hoidettu kuntoon vauhdilla.

Nuoren metsän hoitoon on maksettu tukea viidennes edellisvuotta enemmän ja taimikon varhaishoitoon puolitoista kertaa edellisvuotta enemmän.

Sen sijaan raskaat metsätie- ja suometsähankkeet ovat edenneet hitaasti. Niihin tukea on maksettu vain reilu puolet viime vuoden määrästä.

"Taimikon varhaishoidon lisääntyminen on todella hyvä asia. Se tietää hyvää metsien kasvulle. Tukivarat kyllä riittävät kasvaviinkin työmääriin", sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen.

"Metsätietöiden ja suometsän hoidon työt eivät ole takavuosien vauhdissa. Varsinkin Pohjois-Suomessa tukien käyttö on supistunut näissä töissä", Niskanen jatkaa.

Maakunnittain katsottuna kemeratukea on kulunut puolitoistakertaa viime vuotta enemmän Pirkanmaalla, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä.

Viime vuotta vähemmän tukivaroja on käytetty puolestaan Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa.

Niskasen mukaan metsänomistajat suunnittelivat kemeratöitä tammi-elokuussa viidenneksen viime vuotta enemmän, yhteensä noin 42,7 miljoonan euron arvosta.

Nuorissa metsissä on suunniteltu töitä kolmannes viime vuotta enemmän. Metsäteiden rakentamista ja perusparannusta on sen sijaan suunniteltu kymmenesosa viime vuotta vähemmän. Terveyslannoitusta ja suometsien hoitoa on suunniteltu hieman viime vuotta enemmän.

Koko vuodelle puuntuotannon kemeratukea on käytettävissä saman verran kuin viime vuonna, noin 56 miljoonaa euroa. Viime vuonna puuntuotannon varojen käyttö päätyi 49 miljoonaan euroon.

Metsäluonnonhoidon varoja on käytettävissä 7,2 miljoonaa euroa. Viime vuonna varojen käyttö päätyi 5,8 miljoonaan euroon.

Katso uusin video
Lue lisää

Metsäkeskus: Otson yrityssaneeraus ei vaikuta metsänomistajille maksettaviin kemeratukiin

Lukijalta: Kun mökkimetsä hakataan, maalaisidylli murskaantuu ja mökin arvo alenee

Metsänomistajat ja mökkiläiset

Metsäasiantuntija: Älä arastele taimikonhoidossa – "Harvoin tulee liian harvaa, yleensä taimikko jää liian tiheäksi"