Metsä

Luke: Metsätalouden tulos laski lähes viidenneksellä huippuvuodesta

Tukin kysynnän lasku näkyi eniten Etelä-Suomen metsänomistajien kukkaroissa.
Sanne Katainen
Yksityismetsätalouden liiketulos laski viime vuonna 128 euroon hehtaarilta.

Yksityismetsätalouden kannattavuus laski viime vuonna selvästi huippuvuodesta 2018, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastosta.

Liiketulos putosi 128 euroon hehtaarilta, lähes viidenneksen heikommaksi kuin edellisvuonna.

Tulos oli kuitenkin nelisen prosenttia parempi kuin viiden edeltävän vuoden keskiarvo.

Vuonna 2019 maailmantalouden suhdannehuippu oli ohi, mikä näkyi vähentyneinä hakkuina ja kantohintojen laskuna.

Tukin hakkuut vähenivät yksityismetsissä edellisvuodesta 12 prosenttia, ja kantohinnat laskivat reaalisesti havutukilla lähes kahdeksan prosenttia.

Kuitupuun kysyntä jatkui viime vuonna Luken mukaan suhteellisen hyvänä. Hakkuut vähenivät vain viitisen prosenttia ja kantohintojen lasku jäi prosenttiin.

Tukin kysynnän lasku näkyi eniten Etelä-Suomen metsänomistajien kukkaroissa. Liiketulos laski 163 euroon hehtaarilta, lähes 20 prosenttia edellisvuodesta.

Maakunnista tulos tipahti eniten Etelä-Savossa, yli 30 prosenttia. Tulos väheni yli viidenneksellä myös Kymenlaaksossa, Kanta-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa.

Suurimmat liiketulokset maakunnista tekivät Päijät-Häme ja Kanta-Häme. Molemmissa tulos oli yli 220 euroa hehtaarilta, vaikka se laski edellisvuodesta yli 20 prosenttia.

"Etelä-Suomessa tukkipuun osuus tuloista oli toissa vuonna lähes kolme neljäsosaa, pohjoisessa runsaat puolet. Viime vuonna tukkipuun hakkuiden ja hintojen lasku olivat selvästi jyrkempiä kuin kuitupuulla. Tämä näkyy viime vuoden tuloksessa Etelä-Suomessa suurempana tuloksen laskuna kuin pohjoisessa", toteaa Luken tutkija Esa Uotila.

Pohjois-Suomessa tulos tipahti viitisen prosenttia 58 euroon hehtaarilta. Pohjois-Suomeen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat.

Muista poiketen tulos kaksinkertaistui Ahvenanmaalla, jossa myrskytuhot lisäsivät hakkuita.

Yksityismetsätalouden tulos oli kaikkiaan 1 755 miljoonaa euroa. Tulos oli samaa tasoa vuoden 2017 kanssa.

Puuntuotannon sijoitustuotto painui viime vuonna miinukselle 0,9 prosenttiin. Edellisen kerran se oli miinuksella vuonna 2012.

Tuoton tippumiseen vaikutti eniten pystykauppahintojen lasku.

"Puuntuotannon sijoitustuoton laskentamenetelmä kehitettiin alun perin eri sijoitusmuotojen tuottojen vertailuun. Laskelmassa esimerkiksi yksi kuutiometri kuusitukkia on ”osake”, jonka arvo määräytyy maakunnittaisilla puumarkkinoilla. Omaisuuden arvo lasketaan kertomalla osakkeen määrä sen hinnalla. Vuonna 2019 näin laskettu yksityismetsien arvo oli 51 miljardia euroa, pari miljardia euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna", taustoittaa Uotila.

Puun hintojen vaihtelu on heitellyt puuntuotannon kokonaistuottoa vuosien varrella enimmillään reilulla neljänneksellä ylös- tai alaspäin. Ilman puun hintojen muutosta tuotto on pysynyt neljän prosentin tuntumassa.

Tilastoon ja sen laadintaperusteisiin voi tutustua tarkemmin Luken sivuilla.

Lue myös:

Puukaupassa kolmas perättäinen yli puolen miljoonan kuution viikko

Katso uusin video
Lue lisää

Myyräkannat runsastuneet keväästä – paikoin myyriä jopa viime syksyä enemmän

Kunnostusojituksia tehdään vuosittain jopa 70 000 hehtaarilla – Aarre: Näitä asioita onnistunut ja kannattava kunnostusojitus vaatii

Muutos huomioitava investoinneissa

Kaupallisesti arvokkaimpien kalalajien kärkikaksikko tasainen – uusi laji kiilasi kärkeen hiuksenhienolla erolla