Metsä

Maailman suurimpiin metsänomistajiin lukeutuva Stora Enso hakee lisää tuottoa miljardimetsistään – "Metsät eivät ole vain raaka-aineen lähde"

Tutkimusta ja kehitystyötä lisäämällä on mahdollisuus kasvattaa puun­tuotantoa ja hakkuita kestävästi, sanoo Storan Enson metsäomaisuudesta vastaava Jorma Länsitalo.
Kari Salonen
Myös ilmastokeskustelu ja uusiutuvien raaka-aineiden merkitys on lisännyt suurten institutionaalisten sijoittajien ja yritysten kiinnostusta metsiin, Stora Enson metsäomaisuudesta vastaava johtaja Jorma Länsitalo sanoo.

Stora Enso hankki viime vuonna suoraan omistukseensa Ruotsissa maata yhteensä 1,4 miljoonaa hehtaaria, josta kasvullista metsämaata on 1,1 miljoonaa hehtaaria. Sitä ennen yhtiö ehti omistaa metsiä Ruotsissa vajaan parinkymmenen vuoden ajan Bergvik Skog -yhtiön osakkaana.

Suomessa Stora Ensolla ei ole suoraa metsäomistusta, mutta sillä on 41 prosentin osuus Tornatorin metsistä.

Stora Enso on metsäyhtiöistä maailman suurimpia metsänomistajia. Yhtiön taseessa metsien käyväksi arvoksi on kirjattu 5,1 miljardia euroa. Metsäomaisuutta voi verrata yhtiön markkina-arvoon, joka on osakkeiden nykykurssilla noin 11 miljardia euroa.

”Metsät eivät ole meille vain raaka-aineen lähde, vaan ne ovat myös iso omaisuuspotti, jolle pitää luoda pitkäaikaista arvoa”, sanoo Stora Enson metsäomaisuudesta vastaava johtaja Jorma Länsitalo.

”Pidämme metsät terveinä ja hyvin kasvavina ja käytämme niitä kestävästi ja tehokkaasti”, hän tiivistää.

Suuressa metsäomaisuudessa Länsitalo näkee merkittäviä mahdollisuuksia myös parantaa metsänhoidon osaamista.

”Haluamme satsata metsänhoidon tutkimukseen ja kehitykseen. Uskomme, että meillä on edellytykset olla maailman paras metsänhoito-organisaatio, joka pystyy tarjoamaan osaamista myös yksityisille metsänomistajille.”

Stora Enso kasvattaa metsäpuiden taimia Ruotsissa kolmella taimitarhalla. Taimituotanto ja metsien uudistaminen on Länsitalon mukaan keskeinen tutkimuksen ja kehityksen alue.

”Miten saamme varmistettua, että meillä on parhaat alkuperät ja parhaat taimet istutettavaksi eri alueille.”

Ruotsin maataloustieteellisen yliopiston (SLU) kanssa yhtiö tekee yhteistyötä, joka liittyy muun muassa taimituotantoon, metsien hoitoon ja monimuotoisuuteen sekä kaukokartoitusmenetelmiin.

Vastaavanlaista toimintaa Länsitalo toivoo enemmän myös Suomessa Helsingin ja Joensuun yliopistojen sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

”Haluamme olla aktiivisesti tukemassa ja lisäämässä tällaista yhteistyötä.”

Suomalainen osaaminen on hänen mukaansa maailman huippua esimerkiksi digitalisaatioon, kaukokartoitukseen sekä metsien arviointiin ja suunnitteluun liittyvillä alueilla.

Saatuaan metsäalueet Ruotsissa suoraan omistukseensa Stora Enso on jo nostanut niiden pitkäaikaista hakkuulaskelmaa. Metsien kehitys tarjoaa Länsitalon mukaan näin mahdollisuuden arvontuottoon myös pitkällä aikavälillä.

”Puuston kasvun osalta numeroita on päivitetty ylöspäin ja esimerkiksi harvennusten osuutta on lisätty jonkun verran.”

Omien metsiensä noin neljän miljoonan kuutiometrin vuosittaisilla hakkuilla Stora Enso kattaa puuntarpeestaan Ruotsissa noin 40 prosenttia.

Tornatorin kautta yhtiö hankkii puuta vuosittain noin kaksi miljoonaa kuutiometriä, mikä on noin 10 prosenttia yhtiön tarpeesta Suomessa.

Stora Enso myi tämän vuosituhannen alussa metsänsä Suomessa Tornatorille ja Ruotsissa Bergvik Skogille vapauttaakseen pääomia muihin liiketoimintoihin.

Ruotsissa yhtiö päätyi ostamaan metsät takaisin suoraan omistukseensa. Suomessa ei Länsitalon mukaan ole vastaavia suunnitelmia.

”Olemme tyytyväisiä siihen, miten asiat Tornatorissa nyt menevät, ja tuntuu, että omistajien näkemykset Tornatorin tulevaisuudesta ovat aika yhteneviä. Meillä ei ole näköpiirissä mitään muutostarpeita”, hän sanoo.

Tornatorin muista omistajista suurimpia ovat eläkeyhtiöt Ilmarinen ja Varma sekä OP-ryhmä.

Suurten institutionaalisten sijoittajien ja myös yritysmaailman kiinnostuksen metsiin Länsitalo sanoo kasvaneen selvästi.

”Metsäomaisuutta arvostetaan sijoituksena, joka on erittäin matalan riskin kohde ja joka tuottaa kohtuullista ja ennen kaikkea vakaata tuottoa, kun taloudessa on muuten epävarmaa.”

”Myös ilmastokeskustelu ja uusiutuvien raaka-aineiden merkitys on siirtänyt fokusta metsiin.”

Lue lisää:

Stora Enso perustaa Forest-divisioonan – yhtiön metsäomaisuuden arvo on 4,1 miljardia euroa

Stora Enson metsäomaisuus kasvaa Ruotsissa 1,4 miljoonaan hehtaariin – Bergvik Skogin järjestelyt saatu päätökseen

Jukka Pasonen
Stora Enson metsien puuston arvo Ruotsissa on 3,4 miljardia euroa.
Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

5 000 hehtaaria suojelua, 3 000 hehtaaria ennallistusta ja vähintään 200 parantamishanketta – Tornator julkisti uuden monimuotoisuusohjelmansa

Tornatorin mukaan tuhopuun vyöry on kääntymässä vahingoittumattoman puun pulaksi Keski-Euroopassa

Stora Ensoa pitkään palvellut "sokeripala" vaihtuu puiseen pääkonttoriin Helsingin rantatontilla – asemakaava meni läpi valituksitta

Metsäalan työtehtävien monipuolisuus yllätti Stora Enson kesätyöntekijät: "Ei ole kahta samanlaista työpäivää"