Metsä

UPM:n Pesonen: "Teollisuus takaa hiilivaraston säilymisen"

Johtava konsultti Sini Harkki Tekir Oy:stä ei usko, että yritysten vapaaehtoiset toimet riittävät ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.
Jarkko Sirkiä
UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesosen mukaan metsäteollisuuden uusilla tuotteilla voidaan korvata myös auton renkaissa käytettyjä fossiilisia materiaaleja.

Metsien ja niiden hiilivaraston säilyminen on kiinni metsien käytöstä ja niitä jalostavasta teollisuudesta, näkee UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

"Suomessa on mahtavasti hoidetut metsät ja niitä jalostavalla uusiutuvalla teollisuudella on vahva rooli tulevaisuudessakin", Pesonen totesi UPM:n nettiseminaarissa maanantaina.

Pesosen mukaan nyt on tärkeää päästä irti fossiilisia materiaaleja käyttävästä taloudesta. Ilmastonmuutoksen hillintään kuuluu myös metsäkadon pysäyttäminen.

UPM:n rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa käsittää metsien kasvun kiihdyttämistä. Samalla kasvaa metsiin sitoutuneen hiilidioksidin määrä.

"Suomessa metsät kasvavat ennätysnopeasti. Muuallakin, kuten Uruguayssa, tehtaat takaavat metsien hiilivaraston säilymisen."

Pesonen painotti, ettei metsiä voi käyttää monimuotoisuuden kustannuksella.

Samaan aikaan UPM on luvannut vähentää omia hiilidioksidipäästöjään 65 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Kolmas tärkeä tekijä on uudet tuotteet, jotka korvaavat fossiilisia raaka-aineita. Niillä nähdään suuria mahdollisuuksia.

"Mahdollisuuksien kirjo on huikea. Biopolttoaineet ovat niistä tunnetuimpia. Biokemian investointimme Saksaan osoittaa, ettei meiltä puutu rohkeutta. Murramme öljypohjaisten tuotteiden markkinoita."

Europarlamentaarikko ja EU-parlamentin metsäraportööri Petri Sarvamaa (kok.) korosti, että metsät ovat ratkaisevassa asemassa, kun haetaan ratkaisuja nykyisiin haasteisiin.

EU:n hallitusohjelman kaltainen Green Deal pyrkii vastaamaan ympäristö- ja ilmastohaasteisiin. Se kohdistaa paljon odotuksia ja paineita myös metsiin.

Sarvamaa vaati, että EU:n tulevassa metsästrategiassa metsien kestävyyttä on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. Metsiä ei tule pitää pelkästään hiilinieluina.

"Toimien on oltava johdonmukaisia ja niiden on perustuttava faktoihin. Sääntely-ympäristön on myös oltava vakaa, mikä mahdollistaa investoinnit", hän totesi.

Johtava konsultti Sini Harkki Tekir Oy:stä ei uskonut, että yritysten vapaaehtoiset toimet riittävät ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

"Olemme suurten muutosten äärellä. Se tarkoittaa, että talouden voittajat ja häviäjät jaetaan uudestaan. Tuskin enää löytyy yrityksiä, jotka ajattelevat, ettei ilmastomuutoksella ole niiden toimintaan vaikutuksia", Harkki totesi.

"On tärkeää, että yhteiskunnan kannusteet ja sääntely ohjaavat oikeaan suuntaan. Metsäalalla tärkeää on optimointi. Vaikka metsät ovat uusiutuva resurssi, ne ovat silti rajalliset."

Harkki myönsi, että metsäala luo mahdollisuuksia korvata fossiilisia raaka-aineita uusiutuvalla. Samalla on kuitenkin pidettävä huolta, että metsien hiilivarasto kasvaa.

"Tämä ei välttämättä ole helppo yhtälö ratkaista", Harkki totesi.

Sitran neuvonantaja Oras Tynkkynen nivoi kestävyyden ja talouden yhteen. Ilman kestävyyttä ei ole taloutta.

"Tällaisessa keskustelussa metsäalalla voi olla paljon annettavaa. Metsäalan pitkät aikajänteet olisi hyvä ulottaa kaikkeen yritystoimintaan."

"Hyvä esimerkki ajattelun muuttumisesta ovat eri alojen laatimat vähähiilitiekartat. Se kertoo, että on alettu hakemaan ratkaisuja", Tynkkynen totesi.

Hän nosti esimerkiksi niin kutsutut ympäristölle haitalliset tuet. Niiden tilalle voisi hakea sellaiset ratkaisut, joissa sama tuki kohdistetaan uudistumiseen ja ympäristöhaittojen vähentämiseen.

Katso uusin video
Lue lisää

Suojelualueet auttavat vesilintuja siirtymään pohjoisemmaksi ilmastonmuutoksen jaloista

Myös Stora Enso löysi työmarkkinapomon Metsäteollisuus ry:stä – Kimmo Kurki uuteen tehtävään joulukuun alussa

Puupohjainen juomaveden hiilihapotuslaite syntyi UPM:n ja Mysodan yhteistyönä – laitteiden myynti kuluttajille alkaa

Metsäteollisuus ry:n Jyrki Hollmén siirtyy UPM:n työmarkkinapomoksi