Metsä

Savonlinnan seurakunta käyttää metsätuloja Kerimäen puukirkon ylläpitoon

Greenpeace vastustaa seurakunnan hakkuusuunnitelmia.
Matti Turtiainen
Greenpeace on vastustanut Savonlinnan seurakunnan hakkuusuunnitelmia.

Ympäristöjärjestö Greenpeace on kampanjoinut Savonlinnan seurakunnan hakkuusuunnitelmia vastaan. Seurakunnan mukaan metsätalouden merkitys seurakunnan taloudelle on merkittävä. Metsätuloilla ylläpidetään esimerkiksi Kerimäellä sijaitsevaa maailman suurinta puukirkkoa.

"Seurakunta omistaa 3 300 hehtaaria metsää Siitä saatavat tulot kattavat vuosittain 8-10 prosenttia seurakunnan toimintakuluista”, talousjohtaja Heli Muhonen sanoo

Osansa kuluista vie kiinteistöjen hoito. Kerimäellä sijaitsevan maailman suurimman puukirkon kulut ovat jo yksistään 150 000 euroa vuodessa.

Suojelukin on lohkaissut osansa metsäalasta ja esimerkiksi Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita on yli 300 hehtaaria.

”Vanhan metsän suojelualuetta noin 40 hehtaaria. Metsä- ja luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettuja pienialaisia kohteita löytyy yli 30 hehtaaria.”

Norppa-alueilla seurakunta on luopunut ranta-alueista ja -tonteista vapaaehtoisilla kaupoilla. Lisäksi metsätalouden ulkopuolelle on vapaaehtoisesti jätetty useita hehtaareja rantametsiä ja kallioalueita.

Seurakunnan metsätaloutta suunnitellaan Muhosen mukaan pitkäjänteisesti metsäsuunnitelman avulla ja toiminnassa huomioidaan tietenkin lainsäädännön ja metsäsertifioinnin vaatimukset sekä metsäluonnon hoito. Toisaalta talousmetsä halutaan pitää tuottavana ja tarvittavat hoitotoimet tehdään ajallaan.

”Metsänhoitoyhdistys tekee meille vuosisuunnittelua metsäsuunnitelman ja talouspainotusten mukaisesti eri vaihtoehdoin. Yhdistys myös tutustuttaa luottamushenkilöitä ja henkilöstöä metsäasioihin vuotuisessa metsäpäivässä”.

Seurakunnan hallinnon piirissä on totuttu kovaankin keskusteluun.

”Uutta on se, että keskustelu on viety näin voimakkaasti lehtien palstoille ja someen. Selvää on, että vaikuttamisessa noudatetaan eri järjestöjen metsävaikuttamisoppaissa neuvottua kaavaa”, Muhonen toteaa.

Lue myös:

Greenpeace vastustaa seurakunnan hakkuita Savonlinnassa

Katso uusin video
Lue lisää

Avohakkuu ei ole metsän hoitoa

Finlandia-voittaja rinnasti orja- ja metsätalouden, metsäihmisten korvissa särähti – Kytömäki haluaa herättää keskustelua voimaperäisestä metsätalouden harjoittamisesta, ei kärjistää

Avohakkuutko historiaan?

Pari kysymystä WWF:lle