Metsä

Männynkäpyjen keruun kova suosio yllätti – "Ilahduttavaa, että keruu edelleen kiinnostaa suomalaisia"

Metsähallitus muistuttaa, että keruu vaatii etukäteissopimuksen ostajan kanssa.
Jarmo Palokallio
Metsähallituksen käpykeräys on saanut innostuneen vastaanoton.

Metsähallituksen käynnistävä männynkäpyjen kansalaiskeräys on saanut innostuneen vastaanoton. Metsähallitus muistuttaa, että käpyjen keruu vaatii aina etukäteen laaditun sopimuksen ostavan organisaation kanssa.

"On ollut ilahduttavaa huomata, että käpyjen keruu edelleen kovasti kiinnostaa suomalaisia. Keskisessä Suomessa edellisestä metsikkökeräyksestä on aikaa", toteaa Siemen Forelian toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen.

Pulkkisen mukaan käpyjen keruuseen ei pidä ryhtyä ilman sopimusta. Keruusopimuksella kerääjä ja käpyjen ostaja sopivat keruualueesta, keräysilmoituksen laatimisesta viranomaisille, käpyjen kuljetuksista ja muista tarpeellisista yksityiskohdista.

"On siis tärkeä muistaa, että sopimus on laadittava ennen keräystä. Ilman sopimusta kerättyjä käpyjä ei voida ostaa", Pulkkinen vielä täsmentää.

Ostettavan käpyerän minimikoko on asetettu 1 000 litraan, josta saadaan noin 6–7 kiloa siementä. Kävyistä maksetaan 1,20 euroa litralta.

Metsikkökeräys päätettiin järjestää ensin Pohjois-Suomessa, missä männynsiemenen varmuusvarastot ovat paikoin huvenneet ohuiksi.

Koska männyn käpysato on erinomainen, Metsähallituksen tytäryhtiö Siemen Forelia päätti hyödyntää tilannetta myös keskisessä Suomessa.

Siemen Forelian käpykeräys painottuu Jyväskylä-Oulu-väliselle alueelle, koko maan leveydeltä.

"Tarkemmasta keruualueesta sovitaan kunkin kerääjän kanssa erikseen. Jyväskylää etelämpänä ei keräystarvetta tällä kertaa ole", Pulkkinen toteaa.

Käpyjen keruusta ja laatuvaatimuksista löytyy tietopaketti Siemen Forelian internet-sivuilta. Siellä voi myös ilmoittautua kerääjäksi nettilomakkeella.

Siemen Forelia ottaa tarvittaessa yhteyttä kerääjiin ja sopii käytännön toimenpiteistä. Käpyjen keräys vaatii maanomistajan luvan.

Katso uusin video
Lue lisää

Joulukuusi vitosella valtion metsästä: Näin hankit luvan ja varmistut sallitusta alueesta

Käpysavotta sai tuhatkunta kerääjää liikkeelle Pohjois-Suomessa

Tekoäly ennustaa hakkuun puutavaralajikertymän ihmistä tarkemmin

Metsähallitus kiistää Ylen uutisen väitteen, jonka mukaan uhanalaisille lajeille tärkeitä vanhoja metsiä kaadettaisiin