Metsä

Kerro tutkijoille: Mitä metsä sinulle merkitsee?

Kirjoituskeruu suomalaisten metsäsuhteista on loppusuoralla. Vastata ehtii 15. lokakuuta asti.
Johanna Kokkola
Vastata voi esimerkiksi näihin kysymyksiin: Millainen on mielimetsäsi ja miksi? Mitä teet siellä? Liittyykö siihen muistoja, tunteita tai ajatuksia?

Tutkijat selvittävät, mitä metsä merkitsee suomalaisille. Keruuseen voi osallistua kirjoittamalla vapaamuotoisesti omasta metsäsuhteestaan. Vastaukset arkistoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon ja aineistoa käytetään tieteellisessä tutkimuksessa.

Osallistuja voi kertoa tutkijoille haluamiaan asioita, esimerkiksi millainen oma lähimetsä on tai millaisesta metsästä ei pidä. Vapaamuotoisesti voi kertoa, mitä mieltä on metsien käsittelytavoista tai yleisestä metsäkeskustelusta. Halutessaan voi pohtia myös, onko metsien käyttö muutoksessa.

Tähän mennessä lähes 180 henkilöä on vastannut. Tutkijat tavoittelevat yli kahtasataa kirjoitusta. He toivovat, että ihmiset eri aloilta ja alueilta ehtisivät osallistua. Keruu päättyy 15. lokakuuta.

Kirjoituskeruu on osa Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushanketta, jossa pyritään ymmärtämään erilaisia metsäsuhteita ja niiden vaikutusta yksilöön, yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen. Keruutyössä ovat mukana Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Suomen Metsämuseo Lusto.

Katso lisäohjeet ja lähetä tekstisi täällä.

Lue muiden suomalaisten metsäsuhteista:

Metsät muuttuvat ikääntyessä yhä tärkeämmiksi – nuoret käyttäisivät mieluiten puuta huonekaluihin ja rakentamiseen

Kaijaleena Runsten: Yhteistä luontosuhdetta kannattaa vaalia

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Metsäsuhde palvelukehittämisen lähtökohdaksi

Vasta perustettu Metsäsuhdeklubi yhdistää metsäsuhdetta tutkivia tahoja eri tieteenaloilta

"Ilmastopaneelin vaatimukset Suomen metsien suojelusta ovat kestävän kehityksen vastaisia", puhtaiden teknologioiden professori arvioi

Suomen ilmastopaneeli ei tue kestävää kehitystä