Metsä

Turvemaiden terveyslannoitukset kasvussa, kemeratuen muutos näkyy jo nyt

Tuhkalannoitusten tukea laajennettiin keväällä. Turvemaiden osuus terveyslannoituksista on noussut jo yli 40 prosenttiin.
Jussi Partanen
Tuhkalannoitetta voi levittää metsään helikopterilla tai maalevityksenä.

Metsien terveyslannoituksia on suunniteltu tänä vuonna selvästi edellisvuotta vilkkaammin, kertoo metsäkeskus.

Elokuun loppuun mennessä terveyslannoituksia oli suunniteltu tehtäväksi kemeratuella 1,5 miljoonan euron arvosta. Se on 15 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Erityisesti turvemaiden terveyslannoitusten määrä on kasvanut. Niiden osuus on kasvanut 41 prosenttiin, kun edellisvuonna se oli noin kolmannes kaikista terveyslannoituksista.

Kasvuun on vaikuttanut osaltaan tuhkalannoituksen tukiehtojen laajeneminen keväällä, arvioi hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen metsäkeskuksesta.

"On todennäköistä, että se on lisännyt tuhkalla toteutettavia turvemaiden terveyslannoituksia. Kemeralain asetusmuutos tuli voimaan kuitenkin sen verran myöhään tänä vuonna, että sen mahdolliset vaikutukset näkyvät paremmin ensi vuoden terveyslannoituksissa."

Hallituksen tavoitteena on tuhkalannoituksen kolminkertaistaminen, mikä lisäisi metsien kasvua ja hiilensidontaa.

Niskasen mukaan terveyslannoitusten määrän kasvu on kuitenkin ollut kokonaisuudessaan vielä maltillista.

Metsien tuhkalannoitukseen on voitu myöntää toukokuun alusta alkaen tukea entistä useammille hankkeille.

Tuen myöntämisen edellytyksenä ei ole enää vaatimus puuston ravinne-epätasapainon osoittamisesta.

Tuhkalannoituksen tukea voi saada turvemaille, jotka ovat ravinteisuudeltaan vähintään puolukkaturvekankaita. Tällaisilla kasvupaikoilla puuston kasvua voidaan parantaa lannoittamalla.

Kemeratuen laajeneminen koski vain turvemaiden tuhkalannoituksia. Muut terveyslannoituksia koskevat säädökset pysyivät ennallaan.

Terveyslannoituksen tuen edellytyksenä on edelleen alueella osoitettu ravinnepuutos. Se määritetään esimerkiksi puustossa havaittujen kasvuhäiriöiden, neulasten värivikojen tai ravinneanalyysin perusteella.

Nykyinen kemeralaki on voimassa vuoden 2020 loppuun. Hallituksen viime viikolla julkaiseman esityksen mukaan kemeralain voimassaoloa jatkettaisiin kolmella vuodella, jolloin se olisi tarvittaessa voimassa vuoden 2023 loppuun saakka.

Terveyslannoituksen kemeratukea voi hakea lomakkeella metsäkeskuksen sivuilla.

Lue myös:

Hallitus haluaa kolminkertaistaa tuhkalannoituksen

Osaa suometsistä uhkaa ravinteiden puute – Tapion asiantuntija esittää ratkaisuksi tuhkalannoitusta

Hallitus esittää peltoheitoille ja joutomaille metsitystukea

Katso uusin video
Lue lisää

Turvemaiden kohtalo huolettaa maitotilallista Kaustisella: "Jos syyskyntöjä kielletään, se merkitsee vaikeuksia keväälle"

"Paras tapa parantaa kuormituskestävyyttä on pistää ojat kuntoon" – kantavuusmittaus paljastaa tien heikoimman lenkin

Mistä tunnet turvemaan? Tieto peltojen maalajista perustuu yleensä aistinvaraiseen analyysiin – tarkka määrittely vaatii laboratorioanalyysin

Liisa-myrsky kaatoi metsää 6–10 miljoonan euron arvosta – laajoilta yhtenäisiltä tuhoilta vältyttiin