Metsä

Kannattaako metsätien kunnostus tai perusparannus taloudellisesti? TTS:n laskurilla voit laskea oman tiesi lukuja

Hieman soveltaen laskuria voi käyttää myös täysin uuden metsätien kannattavuuden arvioimiseen.
Studio Korento - Harri Mäenpä
Työtehoseura on laatinut laskurin, johon voi syöttää tietoja omasta metsätiekohteesta ja sen ympärillä olevista metsistä.

Metsäteiden kunnostusta tai perusparannusta pohtiva voi nyt arvioida hankkeen taloudellista kannattavuutta Työtehoseuran metsätielaskurilla. Laskurilla voi verrata metsätien kunnossapito- ja kunnostustoimenpiteiden sekä perusparannuksen kustannuksia, hyötyjä ja kannattavuutta syöttämällä sinne tietoja niin tien vaatimista kunnossapito- ja hoitotöistä kuin alueen hakkuumahdollisuuksista.

Hieman soveltaen käyttäjä voi myös laskea täysin uuteen metsätiehen investoimisen taloudellisen kannattavuuden. Laskuri on kaikkien vapaasti käytettävissä.

Laskuri julkaistiin viime vuonna ja se on otettu vastaan kiinnostuksella.

"Monesti sanotaan, että metsätie on kannattava investointi. Tällä voi katsoa, mitä se tarkoittaisi käytännössä omalla kohdalla", sanoo metsäasiantuntija Jim Antturi Työtehoseurasta.

Työtehoseuran sivuilla on myös etenkin koneurakoitsijoille suunnattu hinnoittelulaskuri suometsänhoitohankkeiden suunnittelua ja lannoitustöitä varten. Hinnoittelulaskuria voivat käyttää muutkin kuin urakoitsijat. Sen käyttö edellyttää kaikilta käyttäjätunnusten luomista.

TTS:n laskurit löytyvät verkosta osoitteista https://metsatielaskuri.tts.fi ja https://hinnoittelulaskuri.tts.fi.

Katso uusin video
Lue lisää

Metsäpalveluiden kysyntä kasvaa – Kulttuuri muuttuu, tuntuihan ennen ajatus siivouspalveluidenkin ostosta vieraalta

Nuoret eivät tunne metsäalan ammatteja

Uusi matalan kynnyksen verkkopalvelu yhdistää urakoitsijat ja asiakkaat

Sellukauppa käy Kiinassa vilkkaasti – tuottajat ovat saaneet korotuksia pitkään pohjalla pysyneisiin hintoihin myös Euroopassa