Metsä

UPM:n paino- ja kirjoituspaperien toimitukset putosivat runsaan viidenneksen – tarrat, erikoispaperit ja energia tekivät hyvää tulosta

UPM:n liikevoitto laski 37 prosenttia, mutta liikevoitto liikevaihdosta säilyi yli 10 prosentin rajan heinä–syyskuussa.
Sanne Katainen
UPM odottaa vertailukelpoisen liikevoiton jäävän tänä vuonna selvästi alhaisemmaksi kuin viime vuonna.

UPM:n liikevaihto väheni 19 prosenttia heinä–syyskuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Syynä olivat paino- ja kirjoituspaperien toimitusten sekä sellun ja paperin hintojen lasku.

Liikevaihtoa kertyi 2 028 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kutistui viime vuoden kolmannen neljänneksen 342 miljoonasta 215 miljoonaan euroon.

Liikevoitto liikevaihdosta laski 13,7 prosentista 10,6 prosenttiin.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen toteaa osavuosikatsauksessa, että heikoista paperimarkkinoista ja sellun matalista hinnoista huolimatta yhtiön kannattavuus parani hieman edellisestä neljänneksestä.

Tarraliiketoiminta (Raflatac), erikoispaperit ja energia tekivät hänen mukaansa edelleen hyvää tulosta.

Viime vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna UPM:n myyntihinnat laskivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, ja graafisten paperien toimitukset vähenivät 21 prosenttia.

"Näiden seurauksena liikevaihto laski 2 028 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 464 miljoonan euron laskua yhdellä ainoalla vuosineljänneksellä", Pesonen summaa.

UPM:n tase on edelleen erittäin vahva. Syyskuun lopussa nettovelka oli vain 89 miljoonaa euroa, ja käteisvarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,3 miljardia euroa.

Yhtiö jatkoi heinä–syyskuussa tehtaiden sulkemisia ja säästötoimia.

Jyväskylän vaneritehdas ja Chapellen paperitehdas Ranskassa laitettiin kiinni.

Päätös sulkea Kaipolan paperitehdas tehtiin lokakuussa, ja myös Walesissa sijaitsevan Shottonin paperitehtaan myymisestä ilmoitettiin.

Paperien kysyntä toipui Pesosen mukaan odotetusti hieman sulkutoimien sävyttämästä toisesta vuosineljänneksestä, mutta oli edelleen matalalla tasolla.

"Markkinahinnat laskivat viisi prosenttia. Käynnissä olevien kustannussäästö- ja tehokkuustoimien ansiosta liiketoiminta-alueen liikevoitto palasi takaisin plussalle."

Tarrat ja erikoispaperit hyötyivät keväällä etenkin kulutustavara- ja verkkokauppaa palvelevien tuotteiden poikkeuksellisen hyvästä kysynnästä. Kolmannella neljänneksellä markkinat normalisoituivat jossain määrin, mutta liiketoiminta-alueet tekivät edelleen hyvää tulosta.

Sellun, uusiutuvat dieselin ja sahojen eli Biorefining-liiketoiminnan neljännes oli Pesosen mukaan vahva, mitä tulee tuotantoon ja toimituksiin.

Uusiutuvan dieselin tuotannossa syntyi uusi tuotantoennätys.

"Sellun hinnat olivat kuitenkin edelleen varsin matalalla tasolla, mikä vaikuttaa liiketoiminta-alueen kannattavuuteen."

Kuusivanerimarkkinat olivat hyvät niin kysynnältään kuin hinnoiltaan. Koivuvanerin markkinat sen sijaan olivat edelleen erittäin kilpaillut korkean lisäarvon tuotteissa.

Energiantuotannossa UPM teki jälleen hyvää tulosta.

Sellutehtaan rakentaminen Uruguayssa Paso del los Torosissa ja biokemikaalitehdashanke Saksassa Leunassa etenevät aikataulussa.

Tiukkojen terveys- ja turvallisuusohjeistusten ansiosta sekä rakennustyöt että tuotanto kaikilla UPM:n tehtailla on jatkunut keskeytyksettä koronapandemian ajan, Pesonen sanoo.

Koronapandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien ja taloudellisen taantuman UPM arvioi aiheuttavan edelleen suurta epävarmuutta vuoden 2020 toiselle puoliskolle.

Sulkutoimet vähensivät merkittävästi graafisten paperien kysyntää. Toisaalta sulkutoimet tukivat tarramateriaalien ja erikoispaperien vahvaa kysyntää vuoden alkupuoliskolla. Heinä–syyskuussa nämä kysyntävaikutukset, sekä positiiviset että negatiiviset, normalisoituivat jossain määrin, osavuosikatsauksessa todetaan.

UPM odottaa vertailukelpoisen liikevoiton jäävän tänä vuonna selvästi alhaisemmaksi kuin viime vuonna.

Lue lisää:

UPM:n Pesonen: Ylivoimaiset kustannukset ja verorasitus koituivat Kaipolan paperitehtaan kohtaloksi

UPM kannattavin kolmesta suuresta metsäyhtiöstä – korona iski painopapereihin ja nyt koneita suljetaan tai muunnetaan valmistamaan pakkausmateriaaleja

Katso uusin video
Lue lisää

Uittokauden viimeiset tukkiniput lipuvat Saimaalla – "Kelirikkoaikana uittopuun arvo on korkeimmillaan"

UPM:n sahapomo Aki Temmes siirtyy yhtiön talousjohtajaksi

Sanomalehtipaperin teko jatkuukin Suomessa – UPM:n koeajot onnistuivat Jämsänkoskella ja tehdas laajentaa tuotantoaan sanomalehtipaperiin

UPM kannattavin kolmesta metsäyhtiöstä alkuvuonna – Metsä Group ja Stora Enso tekivät pakkauskartongeilla tulosta, UPM tarroilla ja erikoispapereilla