MT Hevoset: Voit lukea MT Hevoset -sisältöjä maksutta 8.2.2021 saakka.
Metsä

Energiapuu käy kaupaksi entistä paremmin – metsänomistajalle se on usein kilpailukelpoinen vaihtoehto kuitupuun myyntiin verrattuna

Kuusitukki on halutuinta, mutta myös muilla puutavaralajeilla on nyt hyvä kysyntä. Energiapuun tarve kasvaa, kun turpeen poltto vähenee.
Pentti Vänskä
Metsäkoneenkuljettaja Juuso Moilanen harvensi viime viikolla Tervon Talluskylässä Pohjois-Savossa yhdistelmäkoneella. Havupuut hän korjasi energiakäyttöön, mutta poistettavista koivuista syntyi kuitupuuta teollisuuden jalostettavaksi.

Vaisun alkuvuoden vuoksi puukauppojen määrä yksityismetsissä on edelleen jäljessä 13 prosenttia viimevuotisesta.

Kauppatahti on kuitenkin vilkastunut, ja metsäteollisuuden viikoittaiset ostot seuraavat nyt viime syksyn rytmiä.

Sahatavaran näkymät ovat kirkastuneet ja vientihinnat kääntyneet pohjalukemista nousuun.

Halutuinta puumarkkinoilla on kuusitukki, mutta myös muilla puutavaralajeilla on hyvä kysyntä.

Energiapuukaupassa nähdään selvää piristymistä eri puolilla Suomea, ja kehityksen odotetaan jatkuvan, kun turpeen poltto vähenee.

Karttulan Metsätyö Oy:n metsäkoneenkuljettaja Juuso Moilanen pyöritti viime viikolla Tervon Talluskylässä Pohjois-Savossa harvennusleimikossa yhdistelmäkonetta, joka kaataa, karsii, katkoo ja myös kuljettaa puut metsästä tienvarteen.

Havupuut hän korjasi energiakäyttöön, mutta poistettavista koivuista syntyi kuitupuuta teollisuuden jalostettavaksi.

Energiapuukohteita on ollut nyt tarjolla Moilasen mukaan niin paljon kuin on ehtinyt tehdä.

Energiapuun korjuuseen kehitettyjä yhdistelmäkoneita Karttulan Metsätyöllä työskentelee tällä hetkellä kaksi.

Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistyksen johtaja Pekka Sahlman vahvistaa, että energiapuun kysyntä on parantunut selvästi.

”Menekkiä on sekä avohakkuualueiden hakkuutähteillä että harvennuksilta kertyvällä karsitulla rangalla ja kokopuulla.”

Puukauppa energiapuuksi on hinnaltaan Sahlmanin mukaan metsänomistajalle monesti kilpailukelpoinen vaihtoehto verrattuna kuitupuun myyntiin metsäyhtiölle. Näin on varsinkin havupuiden kohdalla.

Energiapuuta Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistyksen alueelta menee paljon voimalaitokselle Kuopioon.

Maakunnassa toimii myös useita pienempiä energialaitoksia.

Kesälomien jälkeen myös sahayritykset ovat lisänneet ostojaan. Kohteina ovat erityisesti kuusitukkivaltaiset päätehakkuut.

Samalla runkohintakauppojen osuus on ollut Sahlmanin mukaan selvässä kasvussa. Yhdistyksen valtakirjakaupoissa kuusen päätehakkuilla niiden osuus on jo peräti 46 prosenttia.

Runkohintakaupassa ei sovita erikseen hintoja kuitupuulle ja tukille, vaan kullekin puulajille on yksi hinta, ja ostaja voi katkoa rungot sopivaksi katsomallaan tavalla.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toimivan Metsänhoitoyhdistys Lounametsän johtajan Hannu Justenin mukaan kuusitukin lisäksi myös mäntytukilla on tänä syksynä hyvä kysyntä.

Puukaupan tilannetta hän kuvaa ylipäätään hyväksi.

Energiapuun tarve on Lounais-Suomessa ollut viime vuodet kasvussa.

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin voimalaitoksen uusimmassa yksikössä biopolttoaineiden osuus oli vuonna 2017 noin 50 prosenttia.

Tänä vuonna puuperäisten polttoaineiden osuus yksikössä on jo yli 70 prosenttia.

”Energiapuun kysyntä on pelastanut paljon, varsinkin kun paperikone Raumalta ajettiin alas viime vuonna. Korjuu toki on siirtynyt pienemmän runkokoon metsiin”, Justen sanoo.

Energiapuulla on hänen mukaansa myös markkinaa tasaava vaikutus, sillä sitä korjataan metsistä aina seuraavan vuoden tarpeeseen.

Energiapuu pitäisi toimittaa käyttöön kuivana, mikä ei onnistu ilman yhden kesän varastointia.

Tukkia ja kuitupuuta hakataan puolestaan aina välittömään käyttöön, koska ne on saatava jalostukseen tuoreena.

Viime talvena korjuukelit olivat Lappia lukuun ottamatta lähes koko maassa poikkeuksellisen surkeat. Varsinaisille talvileimikoille ei juuri päästy puuta korjaamaan.

Talvileimikoiden kysyntä on toistaiseksi ollut vähäistä, koska ostajilla on niitä varastossa viime talvelta.

Pentti Vänskä
Energiapuukohteita on ollut nyt tarjolla niin paljon kuin on ehtinyt tehdä, kertoo Karttulan Metsätyö Oy:n metsäkoneen­kuljettaja Juuso Moilanen.
Katso uusin video: Jättirekat
Lue lisää

Puukauppa otti kovan kirin joulukuussa

Erinomaiset olosuhteet vauhdittavat puunkorjuuta – talvikohteita on päästy hakkaamaan Lounais-Suomen rannikkoalueita myöten

Rynkytys metsäalaa kohtaan jatkuu – metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola ennustaa kiivasta keskustelua kestävyydestä

Lakkoilulla alkanut metsävuosi päättyi piristyneeseen puukauppaan – Kaipolan paperitehdas ja avohakkuut puhuttivat koko kansaa