Metsä

Stora Enso suunnittelee sellun ja kartongin tuotannon lisäämistä Ruotsissa Skoghallin tehtaalla – investoinnin arvo olisi 800–850 miljoonaa euroa

Sellun tuotantokapasiteetti kasvaisi 370 000 tonnista 780 000 tonniin. Kartonkikapasiteettia lisättäisiin 120 000 tonnia vuodessa.
Jarkko Sirkiä
Stora Enson investointi Skoghallin tehtaaseen kasvattaisi yhtiön nestepakkauskartonkien, päällystetyn valkaisemattoman kartongin sekä havupuumarkkinasellun tuotantoa.

Stora Enso aloittaa kannattavuusselvityksen ja ympäristölupaprosessin sellun ja kartongin tuotannon kehittämisestä ja kasvattamisesta Skoghallin tehtaallaan Ruotsissa.

Yhtiö tutkii mahdollisuutta kasvattaa nykyistä integroidun sellun kapasiteettia 370 000 tonnista 780 000 tonniin vuodessa. Kartonkikapasiteettia lisättäisiin 120 000 tonnia.

Skoghallin tehtaan nykyinen pakkauskartongintuotannon vuosikapasiteetti on 885 000 tonnia.

Investointi nostaisi tehtaan integraatioasteen lähes sataan prosenttiin ja kasvattaisi havupuumarkkinasellun tuotantomäärää 220 000 tonnia, Stora Enso kertoo tiedotteessa.

Jos investoinnit päätetään ympäristöluvan saamisen jälkeen toteuttaa, Stora Enso investoisi tuotannon uudistamiseen ja laajentamiseen noin 800–850 miljoonaa euroa.

Kannattavuusselvityksen on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Tuotanto käynnistyisi aikaisintaan vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä.

Stora Enson Packaging Materials -divisioonan johtajan Hannu Kasurisen mukaan Skoghallin tehdas on yhtiön yksi keskeisimmistä tehdasintegraateista pakkausmateriaaleissa.

"Investointi mahdollistaisi kasvun ja asiakkaiden joustavamman palvelun. Sen myötä voisimme myös vastata vastuullisten pakkausten kuluttajakysyntään, jonka odotamme kasvavan tulevaisuudessa", Kasurinen sanoo.

Katso uusin video
Lue lisää

Stora Enson Oulun tehtaalta löytyi 150 koronatapausta – uudet tartunnat laskussa

Ensimmäinen puukuorma lähti Stora Enson uudelle kartonkikoneelle Oulun tehtaalle – puun tarve kasvaa puoli miljoonaa kuutiometriä vuodessa

Supercell paras mannekiini

"Rehellisesti sanottuna vaimo hoitaa metsäasioita", Stora Enson hallituksen puheenjohtaja kertoo 300 hehtaarin tiluksistaan