Metsä

Versowoodin tulos putosi alle kymmenesosaan viimevuotisesta

Sahatavaran kysyntä on elpynyt, mutta kannattavaan liiketoimintaan pääseminen ei ole edelleenkään helppoa, toimitusjohtaja Ville Kopra toteaa.
Jaana Kankaanpää
Kannattavan liiketoiminnan tekeminen ei tule olemaan helppoa, toteaa Ville Kopra.

Sahatavan heikot hinnat, kevättalven lakot, kauppasodat ja koronan tuoma epävarmuus söivät Versowoodin tulosta. Kesäkuun loppuun päättyneellä tilikaudella yhtiön liikevoitto putosi 1,8 miljoonaan euroon eli alle kymmenesosaan.

Yhtiön liikevaihto laski kymmenyksellä 354 miljoonaan euroon. Epävarmuustekijät söivät etenkin vientikauppoja. Kotimaassa sahatavara kävi selvästi paremmin kaupaksi.

Toimitusjohtaja Ville Kopran mukaan sahatavaran keskihinnat laskivat selvästi tilikauden aikana. Tukkien kantohinnat laskivat myös, mutta selvästi hitaammin kuin sahatavaran hinta.

"Tukin kallis hinta suhteessa sahatavaran myyntihintaan heikensi konsernin kannattavuutta tilikauden aikana. Lisäksi leuto talvi vaikeutti olennaisesti puunhankintaa."

"Tilikauden loppupuolella sahatavaran ja sahatavarajalosteiden kysyntä ja hintataso kuitenkin elpyivät sekä kotimaassa että ulkomailla", Kopra toteaa.

Kopran mukaan tilikauden lopussa kysyntä oli erittäin hyvää monessa tärkeässä Keski-Euroopan maassa, myös niissä maissa, joiden rajat olivat kiinni koronakriisin alussa.

Yhtiön liikevaihdosta 43 prosenttia kertyi sahauksesta. Liimapuun osuus oli 13 ja sahan sivutuotteiden 12 prosenttia.

Sahatavaraa yhtiö tuotti tilikaudella 1,154 miljoonaa kuutiometriä. Puuta yhtiö hankki 3,3 miljoonaa kuutiometriä.

Alkaneen tilikauden toimitusmäärät ovat Kopran mukaan olleet hyvällä tasolla. Koronan vaikutus on toistaiseksi ollut pääsääntöisesti positiivista sahatavaran kysyntään.

"Sahatavaran hinta on edelleen pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella ja tukin hinta huippulukemissa. Kannattavan liiketoiminnan tekeminen ei tule olemaan helppoa", Kopra summaa.

Katso uusin video
Lue lisää

Kantohinnat nousussa, harvennuksetkin käyvät kaupaksi – "Puuta ei ole tarjolla lähellekään teollisuuden tarpeen mukaisesti"

Tukkipula rajoittaa sahatavaran tuotantoa – "Nyt juostaan kelirikkoleimikoiden perässä", Sahateollisuus ry:n puheenjohtaja Tommi Sneck sanoo

Westas Group vähentää enimmillään viisi henkilöä Pihlavan sahalla Porissa – uusi tukinsyöttö käynnistyy marraskuun lopulla

Stora Enso aloittaa kuusen sahauksen Honkalahdessa Lappeenrannassa – kuusen osuutta kasvatetaan tuotannossa vähitellen