Metsä

Pohjoisten metsien ääni entistä paremmin kuuluviin PEFC:ssä: Riikka Joukio nousi kansainvälisen hallituksen varapuheenjohtajaksi

PEFC:n kansainväliseen hallitukseen valittiin myös toinen pohjoismaalainen Lena Ek, joka on ruotsalaisen metsäyhtiö Södran hallituksen puheenjohtaja.
Jarkko Sirkiä
Kansainvälisen PEFC:n hallituksen varapuheenjohtajaksi noussut Riikka Joukio on metsänomistaja. Hänelle on tärkeää, että luontoarvot, virkistys ja metsätalous ovat tasapainossa.

"Kaikki ihmiset maailmassa tietävät, mikä on metsä, mutta jokaisella on siitä omanlainen käsitys", sanoo keskiviikkona kansainvälisen PEFC:n hallituksen varapuheenjohtajaksi yleiskokouksessa valittu Riikka Joukio.

Joukio on toiminut vuodesta 2014 hallituksen jäsenenä ja vienyt viestiä suomalaisesta metsäosaamisesta maailmalle.

Puunjalostustekniikkaa Aalto-yliopistossa opiskelleen Joukion ydinosaamista oli aluksi pakkaaminen. "Metsät tulivat vahvasti työhön mukaan kymmenisen vuotta sitten, kun siirryin Metsä Boardilta Metsä Groupille kestävän kehityksen pariin."

PEFC on maailmanlaajuinen metsäsertifiointijärjestelmä ja kansallisten jäsenten verkosto. Se edistää metsätaloutta ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti.

"PEFC on nyt entistä ajankohtaisempi, sillä tärkeät kestävyysteemat ilmasto, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuus liittyvät vahvasti myös metsiin ja niiden käyttöön. PEFC tarjoaa näihin kestävää metsätaloutta koskevat ratkaisunsa", Joukio sanoo.

Kestävän metsänhoidon vaatimukset ovat kaikille yli 50 kansalliselle jäsenelle samat. Toteutustapa vaihtelee kuitenkin paikallisten olojen mukaan.

Esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta vaalitaan Pohjoismaissa jättämällä hakkuussa säästöpuita. Etelän puuplantaaseilla taas voidaan jättää viljelyalueiden väliin viherkäytäviä.

14-henkisen hallituksen lisäksi PEFC:n hallintoon kuuluvat pääsihteeri ja vuosittainen jäsenten yleiskokous.

Hallituksessa on tasaisesti jäseniä sekä pohjoiselta ja eteläiseltä pallonpuoliskolta. Jäsenten tulee myös edustaa erilaisia sidosryhmiä, kuten metsäalan toimijoita, ympäristöjärjestöjä ja kauppaa.

"Itse edustan pohjoista ja metsäteollisuutta. On tärkeää, että ihmisillä on erilaisia taustoja. Keskusteluissa tulee monipuolisesti esiin tärkeitä näkökulmia", Joukio sanoo.

Varsinaisten jäsenten lisäksi PEFC:llä on myös sidosryhmäjäseniä. Metsä Group ja Stora Enso ovat olleet jo aiemmin mukana, nyt jäseneksi liittyi myös UPM.

Ennen Joukiota PEFC:n puheenjohtajistossa oli kymmenen vuoden tauko suomalaisjäsenestä.

Aiemmin PEFC:n hallituksen varapuheenjohtajana ovat toimineet vuosina 1999–2006 Metsäteollisuus ry:n entinen johtaja Hannu Valtanen ja vuosina 2006–2010 MTK:n edellinen toiminnanjohtaja Antti Sahi.

Keskiviikkona valittu hallitus sai toisenkin pohjoismaalaisen vahvistuksen, kun ruotsalaispoliitikko Lena Ek nousi hallituksen jäseneksi. Muun muassa Ruotsin ympäristöministerinä toiminut Ek on nykyään metsäyhtiö Södran hallituksen puheenjohtaja.

Lisäksi hallinnossa jatkaa muun muassa Metsähallituksen pääjohtajana ja MTK:n puheenjohtajana toiminut Esa Härmälä. Hän on PEFC:n hallituksen nimityksiä valmistelevan nimityskomitean jäsen.

Pohjoisten metsien erityispiirteistä on Joukion kokemuksen mukaan tärkeää kertoa. Suomessa esimerkiksi metsänomistus on pääosin yksityistä ja tilat melko pieniä, minkä vuoksi ryhmäsertifiointi on tärkeää.

"Suomessa on lisäksi paljon tietoa muun muassa eri metsänhoitomenetelmistä ja uusista puupohjaisista tuotteista."

Vuonna 2018 valmistunut uusi kansainvälinen strategia on pohjana PEFC:n toiminnan kehittämiselle. Strategian laatiminen on yksi hallituksen avaintehtävistä.

"Lisäksi käsittelemme muun muassa uudet jäsenet ja standardit, asetamme ja johdamme työryhmiä, valvomme taloudenpitoa ja pidämme yhteyttä kansallisiin jäseniin", Joukio listaa hallituksen tehtäviä.

Tänä vuonna hänen aikaansa on vienyt varsinkin markkinointia ja viestintää kehittävä työryhmä, jota hän vetää. "Globaalisti PEFC on eri tuotealueista vahvimmillaan puutavarassa eli rakennusmateriaaleissa. Tilanne vaihtelee toki maittain."

Toiseen sertifiointijärjestelmään eli FSC:hen vertaamisen sijaan Joukio haluaa keskittyä PEFC:n vahvuuksiin. "Niitä ovat maailmanlaajuinen vaikuttavuus, laaja sidosryhmäyhteistyö ja ihmisten sekä toimeentulon näkökulmien vahva mukaan ottaminen ekologisten tavoitteiden lisäksi."

Koko maailmassa metsistä on sertifioitu vasta noin 10 prosenttia. Suomen metsistä valtaosa on PEFC-sertifioitu.

"Suomen standardi on kehittynyt ja laajentunut koko ajan. Usein tuntuu, että kehitys unohdetaan", Joukio vetoaa.

Uusimmat kestävän metsänhoidon kansainväliset vaatimukset hyväksyttiin toissa vuonna. Niissä huomioidaan aiempaa laajemmin kestävyys- ja ilmastokysymykset.

Kussakin maassa päivitetään metsien käyttöä määrittelevät kriteerit vastaamaan kansainvälisiä vaatimuksia noin viiden vuoden välein.

Suomi päivittää nyt vuonna 2022 voimaan tulevia sääntöjään. Tällöin muun muassa hakkuissa jätettävien säästöpuiden määrä kasvaa ja suojakaistat vesistöjen ympärillä levenevät.

Lue myös:

PEFC-kriteerien toinen luonnos kommentoitavana: Säästö- ja lahopuiden määrä sekä suojakaistojen pinta-ala kaksinkertaistumassa

Keski-Euroopan metsätuhot lisäävät PEFC-sertifioinnin suosiota

Metsänomistajia houkutellaan tiukempaan sertifiointiin, mutta kannattaako se? – "Kymmenientuhansien panos edellyttää aika vahvaa näyttöä selkeästi korkeammasta kantohinnasta”

Riikka Joukio

  • Ilmasto- ja kiertotalousjohtaja Metsä Groupissa. Aloitti tehtävässä noin vuosi sitten.
  • Työskennellyt aiemmin muun muassa Metsä Boardissa markkinointijohdossa sekä Metsä Tissuella pehmo- ja tiivispapereiden liiketoimintajohtajana.
  • Koulutus: diplomi-insinööri ja MBA.
  • PEFC Council: hallituksen varapuheenjohtaja kolmivuotiskaudella 2020–2023 ja hallituksen jäsen vuodesta 2014.
  • Kokemusta myös muista luottamustehtävistä. Tällä hetkellä muun muassa Puunjalostusinsinöörit ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Encore Ympäristöpalveluiden hallituksen jäsen.
Katso uusin video
Lue lisää

PEFC-kriteerien toinen luonnos kommentoitavana: Säästö- ja lahopuiden määrä sekä suojakaistojen pinta-ala kaksinkertaistumassa

Lisäpanostus PEFC-metsien monimuotoisuuteen

Metsistä on syytä iloita

PEFC-sertifikaatin kriteerien päivitys edistyy – ensimmäinen luonnos keräsi satoja kommentteja