Metsä

Suomen kovakasvuisimmat metsät löytyvät Kanta- ja Päijät-Hämeestä

Metsämaan peittävyys on suurin Etelä-Savossa, pienin Ahvenanmaalla.
Tommi Hakala
Vajaa kolmannes metsien tilavuudesta on kuusta.

Maan kovakasvuisimmat ja puustoisimmat metsät löytyvät Kanta- ja Päijät-Hämeestä. Metsien peittävyys on suurin Etelä-Savossa.

Luonnonvarakeskuksen mukaan metsät peittävät kolme neljäsosaa Suomen maapinta-alasta. Etelä-Savosta metsämaa kattaa 85 prosenttia. Myös Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa kasvullisen metsämaan osuus on vähintään 80 prosenttia.

"Vähiten kasvullista metsämaata on maan lounais-osissa ja Lapissa", kertoo johtava tutkija Kari T. Korhonen.

Puuston keskitilavuus metsämaalla on 119 kuutiometriä hehtaarilla. Etelä-Suomessa keskitilavuus on tätä suurempi, 145 kuutiometriä hehtaarilla.

Pohjois-Suomessa puuston tilavuus jää 88 kuutiometriin hehtaarille.

Maakunnista puustoisin on Kanta-Häme, missä puuta kasvaa keskimäärin 173 kuutiometriä hehtaarilla. Vähiten puuta on hehtaaria kohti laskettuna Lapissa, 76 kuutiometriä.

Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla on 108 miljoonaa kuutiometriä ja keskikasvu 4,7 kuutiometriä hehtaarilla. Kasvullisella metsämaalla keskikasvu on 5,2 kuutiometriä.

Kovinta vauhtia metsät kasvavat Kanta-Hämeessä, 8,3 kuutiometriä hehtaarilla. Lapissa metsämaan vuosittainen keskikasvu jää 2,3 kuutiometriin.

Metsätalousmaata Suomesta löytyy 26,3 miljoonaa hehtaaria. Maapinta-alasta metsät kattavat 86 prosenttia.

Metsätalousmaasta reilu kolme neljäsosaa on varsinaista kasvullista metsämaata. Kymmenen prosenttia on heikompikasvuista kitumaata. Näitä maita kutsutaan yleisesti metsäksi.

Lähes tai täysin puutonta joutomaata maa-alasta on kaksitoista prosenttia.

Metsätalousmaasta soita on kolmasosa ja loput kankaita. Suoalasta reilu puolet on ojitettu.

Eniten soita on Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Näissä soiden osuus metsätalousmaan alasta vaihtelee 53 ja 44 prosentin välillä.

Manner-Suomessa soiden osuus metsätalousmaasta on pienin Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla.

"Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on 2 482 miljoonaa kuutiometriä. Siitä puolet on mäntyä, 30 prosenttia kuusta ja viidennes lehtipuuta", kertoo yliaktuaari Eeva Vaahtera.

Kaksi kolmasosaa puuston tilavuudesta sijaitsee Etelä-Suomessa, mutta maakunnittain tarkasteltuna pinta-alaltaan suuressa Lapissa on kuitenkin eniten puuta.

Etelä-Suomen maakunnista puuta on eniten Keski-Suomessa.

Tiedot perustuvat vuosina 2015–2019 mitattuun valtakunnan metsien inventoinnin aineistoon.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Suvi Mähönen muutti Espoosta koirien ja hevosten keskelle pikkukylään Lappiin

St Michelin raveissa lauantaina käyneillä raportoitu yhteensä kuusi koronatartuntaa - kuntayhtymä Essote on ollut yhteydessä tiedossa oleviin altistuneisiin

Kuntalaiskyselyn mukaan verkkoyhteydet toimivat Lapissa parhaimmillaankin vain "keskinkertaisesti" — pohjoisessa selvitetään kattavan valokuituverkon rakentamisen kustannuksia

Juhannusviikon myrskyt kaatoivat kymmeniä hehtaareja metsää myös Etelä-Savossa